Instellingen

Oldambtsters verdeeld over zonnepark om Ommelander Ziekenhuis te redden

Compilatie van het Ommelander Ziekenhuis en een zonnepark
Compilatie van het Ommelander Ziekenhuis en een zonnepark © Archief (bewerkt door RTV Noord)
Vanavond wordt in de gemeenteraad van Oldambt gesproken over de verduurzamingsopgave. Dan gaat het ook over het plan om een zonnepark ter grootte van 250 hectare aan te leggen dat het Ommelander Ziekenhuis moet behoeden voor verdere geldzorgen.
Het plan voor een groot zonnepark langs de A7 is een initiatief van PowerField. Onderdeel daarvan is een draagvlakonderzoek dat Powerfield door onderzoeksbureau Enneüs heeft laten uitvoeren. RTV Noord heeft dat onderzoek onder de loep genomen.

Onderzoek uitgevoerd door PowerField

Het onderzoek is betaald door PowerField, maar volgens Enneüs en PowerField volledig onafhankelijk uitgevoerd. Het onderzoeksbureau heeft in de gemeente Oldambt 280 straatinterviews afgenomen. Het bedrijf vroeg deze inwoners onder andere naar hun mening over het plan van het OZG en PowerField.
Daar is verdeeldheid over, blijkt uit dit onderzoek. Slechts 44 procent is voorstander van het plan om het ziekenhuis financieel te laten profiteren van de opbrengsten van een zonnepark. 38 procent is tegen en de overige 18 procent staat neutraal tegenover de plannen.

'Geen overtuigende meerderheid tegen de plannen'

Ook zonder de samenwerking met het ziekenhuis zijn de meningen over het zonnepark, dat in de Ulsderpolder moet komen, verdeeld. 41 procent vindt dat het er op die locatie geen zonnepark moet komen, 41 procent is voor.
PowerField over die resultaten: 'Voor ons is in ieder geval de conclusie te trekken dat geen overtuigende meerderheid tegen dit initiatief is. Deze cijfers zijn voor ons aanleiding om het initiatief verder te verkennen.'

Twijfels over de brief van het ziekenhuis

PowerField is niet de enige partij die haar motivatie voor het zonnepark per brief naar politiek Oldambt heeft gestuurd. Ook het Ommelander Ziekenhuis heeft die weg bewandeld. Die brief is ondertekend door het personeel.
Maar of alle medewerkers daar achter staan is de vraag. RTV Noord heeft met meerdere personeelsleden gesproken die naar eigen zeggen niet op de hoogte waren van de brief. Een daarvan geeft aan dat in elk geval vijftien van haar directe collega’s er ook niks van af wisten.
De SP is afgelopen weekend bij het ziekenhuis geweest om personeelsleden persoonlijk te vragen of zij op de hoogte waren van de brief richting de gemeenteraad. De partij: ‘Alle personeelsleden die we hebben gesproken wisten er niets van.’ De partijleden zijn vervolgens verzocht om het terrein te verlaten.
WC-eend of niet?
Het feit dat PowerField een draagvlakonderzoek laat uitvoeren over zonneparken in het algemeen en het plan van het Ommelanderziekenhuis en PowerField specifiek, kan de vraag oproepen of er geen sprake is van een bevooroordeeld onderzoek. RTV Noord legde daarom de enquête voor aan Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Datavisualisatie van de Groningse Universiteit.

Er is volgens hem niet noodzakelijk sprake van een 'Wij van WC-eend adviseren WC-eend'-enquête. Omdat het onderzoek door een onafhankelijk bureau is uitgevoerd, en de vragen niet sturend zijn gesteld, zegt Albers niet noodzakelijk te twijfelen aan de kwaliteit van het onderzoek. Ideaal zou volgens hem wel zijn als PowerField een lijst van alle inwoners van Oldambt zou hebben opgevraagd, om daar volstrekt willekeurig mensen uit te pikken die de vragenlijst invullen. 'Maar dat is niet mogelijk', legt Albers uit. Dat is ook de reactie van Enneüs.

40 procent bewoners niet op de hoogte van plannen
'Waar het om gaat is dat er een representatieve steekproef tot stand komt', aldus een woordvoerder van Enneüs. 'In de gekozen methode van face-to-face interviews onder een nauwkeurig gekozen verdeling van dorpen wordt hierin voorzien. Bijkomend voordeel hiervan is dat met deze methode per respondent voldoende tijd genomen kan worden om de plannen van PowerField, zoals ze ook met de raad zijn gedeeld, ook aan de inwoners voor te leggen indien ze er nog niet bekend mee waren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 40 procent niet op de hoogte was van de plannen en 17 procent enigszins.

Enneüs en Powerfield laten RTV Noord beiden weten dat Enneüs volledig onafhankelijk geweest is in het bedenken van de onderzoeksmethode en de uitvoering van het onderzoek.