Nieuwbouwplannen? Dan wel sociale huur of huizen voor inwoners eigen regio

Nieuwbouw bij Meerstad
Nieuwbouw bij Meerstad © ANP
Voor iedere nieuwe koopwoning moet er minstens één sociale huurwoning worden gebouwd. En van al die nieuw gebouwde woningen moet de lokale bevolking het eerst de kans krijgen om die woningen te betrekken.
Dat vinden de meeste inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe. Onderzoeksbureau Kien vroeg hen - in opdracht van RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Oost - naar hun mening over het Deltaplan van het Noorden.
Het Deltaplan van het Noorden is het plan van een aantal provincies om 220.000 extra woningen bij te laten bouwen in ruil voor de Lelylijn. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer hier een motie over aan.

Veel onwetendheid

Van deze plannen zijn Noorderlingen in meerderheid niet op de hoogte. Hoewel driekwart (74 procent) van hen er niet van op kijkt als de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd, geeft 53 procent aan hier nog nooit van te hebben gehoord. Daarbij geven drie op de tien ondervraagden aan ‘een beetje’ op de hoogte te zijn van de plannen.
Er is dus onbekendheid met de plannen. Dit kan verklaren waarom bijna vier op de tien inwoners uit Noord-Nederland geen idee heeft wat ze van het Deltaplan vinden. Iets meer dan een kwart van de ondervraagden staat niet of maar een beetje achter de plannen, ruim 37 procent kan zich er grotendeels of volledig in vinden. Ruim driekwart van de Noorderlingen ervaart bovendien zelf geen nadelige gevolgen van het woningtekort in het land.

'Bouw in eigen provincie'

Er is wel een aantal dingen die Noorderlingen belangrijk vinden als er in deze regio wordt bijgebouwd. Veel animo is er niet om volledig nieuwe steden of dorpen aan te leggen. Een meerderheid vindt dat er alleen of voornamelijk bij bestaande plaatsen woningen moeten worden bijgebouwd. Dat voor al die woningen de Lelylijn er tegenover staat vinden ze prima.
Zeven op de tien vindt dit een goede zaak. Noorderlingen lijken het niet zo erg te vinden als in hun eigen provincie woningen gebouwd worden. Op de vraag in welke provincies woningen bijgebouwd moeten worden, wordt Groningen door meer dan de helft van de Groningers genoemd. Ze noemden de eigen provincie dus het vaakst.

Reactie provincie Groningen

‘Het is een herkenbaar verhaal’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper, met mobiliteit in haar portefeuille. ‘Wat ik eruit haal is dat er steun is voor het ontwikkelen van woningen en dat er steun is voor het aanleggen van de Lelylijn. Het is begrijpelijk dat veel mensen nog niet weten van de plannen, want we staan nog aan het begin. De bouwstenen voor het Deltaplan zijn nog niet af en het Deltaplan zelf is ook nog niet klaar. We staan aan de vooravond van dit plan. We gaan de omgeving erbij betrokken wanneer de nieuwe omgevingsvisie klaar is en er ruimte is voor participatie van inwoners. Ik proef dat er bij de bevolking honger is om met ons in gesprek te gaan over de plannen.’
Gräper kijkt niet op van de wensen van Groningers om vooral sociale huurwoningen en koopwoningen voor de inwoners te bouwen.
‘Landelijk gezien is er behoefte aan een miljoen woningen. Wij willen hier ook een bijdrage leveren. Het is ook niet bedoeld om alleen maar mensen uit de randstad naar hier te halen. Ook veel Groningers hebben behoefte aan een woning en daar is dit plan ook voor bedoeld.’
Onderzoeksverantwoording
Onderzoeksbureau Kien uit Groningen voerde in opdracht van Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost een onderzoek uit naar de publieke opinie rondom de woningmarkt en de grote plannen in Noord-Nederland voor extra woningbouw. In Overijssel gaat het om het voorstel voor de Mastenbroekerpolder om daar 35.000 woningen te bouwen en in Friesland, Drenthe en Groningen om het zogenaamde Deltaplan voor het Noorden. In dit plan stellen gedeputeerden voor om 220.000 extra woningen te bouwen, verdeeld over Flevoland, Friesland, Drenthe en Groningen.
In het onderzoek zijn in totaal 1089 inwoners van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland ondervraagd. Na algemene vragen over de stand van de woningmarkt en de eigen ervaringen ermee, vroegen de onderzoekers naar de mening van de Noorderlingen over de grootschalige plannen.