Oude gemeentehuis Bedum te duur om te houden, maar wat gebeurt er nu mee?

Het oude deel van het gemeentehuis in Bedum
Het oude deel van het gemeentehuis in Bedum © Wikimedia/Creative Commons
Vanwege de hoge onderhoudskosten wil Het Hogeland van het gemeentehuis in Bedum af. Het pand gaat waarschijnlijk in de verkoop en moet een maatschappelijke functie krijgen. Maar wat houdt dat in? Daar wil de raad duidelijkheid over.
Dat het gemeentehuis wordt afgestoten zorgt voor onrust in Bedum. Ook raadsleden hebben gemengde gevoelens. ‘Ik ben hier getrouwd en heb er jaren als raadslid gewerkt. Vele inwoners hebben hun geschiedenis in zo’n gebouw liggen. Het feit dat dit gebouw mogelijk te koop komt te staan, raakt een hoop inwoners. Dat heb ik ook gemerkt’, zegt ChristenUnie fractievoorzitter Bernd de Jong.

Rekening houden met historie

Ook PvdA-raadslid Jaap Heres gaf het ja-woord in de oude raadszaal, die sinds de herindeling niet meer wordt gebruikt. 'Het is een bijzonder pand. Wij willen dat het historische deel beschermd blijft.' Het gemeentehuis van Bedum bestaat uit een nieuw en oud deel dat sinds 1928 in gebruik was. Het heeft daarom een monumentale status.
'Bij de verkoop moet aandacht zijn voor het behouden van de historische elementen, zoals het carillon en het logo van de oude gemeente op de voorgevel', zegt Heres die een lijst van materialen heeft die behouden moeten blijven. De plaatselijke dorpsvereniging heeft deze oproep ook al gedaan.
Het oude logo op de voorgevel
Het oude logo op de voorgevel © RTV Noord
De wethouder zegde toe dat er bij een eventuele verkoop rekening gehouden gaat worden met de monumentale status van het oude gebouw. 'De monumentale status is belangrijk. Die speciale bescherming zal ook voor het gemeentehuis blijven bij de verkoop', zegt wethouder Mariëtte de Visser (PvdA).

Meerwaarde voor het dorp

Raadspartijen zijn benieuwd wat de wethouder bedoeld met het feit dat het gemeentehuis een 'maatschappelijke functie' moet krijgen. 'In ons voorstel staat omschreven welke meerwaarde het voor het dorp kan krijgen. Daarbij wordt gedacht aan maatschappelijke voorzieningen in de vorm van educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen, sportvoorzieningen en recreatieve voorzieningen', aldus De Visser.
Zo zouden er bijvoorbeeld zorgappartementen gerealiseerd kunnen worden, volgens het college. Of een verzamelgebouw voor kantoren. Maar ook kan het gebouw volgens hen een bijeenkomstfunctie krijgen. Voor het monumentale gedeelte gaan er gedachten om hier een horeca- of hotelfunctie aan te geven, zodat het toegankelijk blijft voor mensen.
Het is niet niks dat een gemeentehuis zomaar verkocht gaat worden
Kor Berghuis - wethouder

Praten met inwoners

De wethouder wil hierover graag verder van gedachten wisselen met de raad en de inwoners van Bedum. 'Dit is een lijn en gedachte die we graag verder willen uitwerken. Maar het is niet besloten dat we deze kant op willen.'
Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis in Bedum
Het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis in Bedum © RTV Noord
CDA fractievoorzitter Kor Berghuis vindt dat het college goed moet bedenken hoe de toekomstige dienstverlening er in Bedum uit komt te zien. 'Waar kunnen mensen straks terecht voor gemeentezaken? Communiceer dat duidelijk. Het is niet niks dat een gemeentehuis zomaar verkocht gaat worden.' Het college geeft aan hier rekening mee te houden.