Dit gasjaar mogelijk toch meer gaswinning nodig in Groningen

Stef Blok in de Tweede Kamer
Stef Blok in de Tweede Kamer © Bart Maat/ANP
De NAM moet in het huidige gasjaar 2021-2022 mogelijk toch meer gas winnen dan de aanvankelijk afgesproken 3,9 miljard kubieke meter. Of er daadwerkelijk meer moet worden gewonnen en hoeveel, wordt op dit moment onderzocht door Gasunie.
Dat schrijft demissionair minister Stef Blok (VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vertraagde oplevering fabriek

Een van de oorzaken ligt bij de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek bij Zuidbroek. Die zou eigenlijk in april beginnen met produceren van bewerkt buitenlands gas, maar door de coronapandemie is de oplevering vertraagd. De fabriek draait daardoor op zijn vroegst pas in de zomer.
Aan het buitenlandse gas wordt in de fabriek bij Zuidbroek stikstof toegevoegd, waardoor het gas voor ons geschikt is om op te koken en om onze huizen te verwarmen. Door de vertraging kan er enkele maanden minder gas geproduceerd worden in de fabriek.
Het geproduceerde gas wordt opgeslagen in de gasopslag bij Norg en in de toekomst mogelijk ook bij Grijpskerk. Door de vertraagde oplevering van de fabriek kan de opslag waarschijnlijk onvoldoende gevuld worden. Dat gat moet naar alle waarschijnlijkheid overbrugd worden met extra winning in Groningen.
'De gaswinningsdeur stond op een kiertje, maar gaat nu waarschijnlijk open'

Afweging maken

'Het vullen van de gasopslag Norg is van belang om de leveringszekerheid in het volgende gasjaar 2022-2023 te kunnen borgen', schrijft Blok aan de Kamer. 'Het vullen van de gasopslag Grijpskerk is van belang om het Groningenveld op zo kort mogelijke termijn volledig en definitief te sluiten. Zodra ik alle factoren die het winningsniveau bei¨nvloeden in beeld heb, zal ik een afweging maken of ik een verhoging van het winningsniveau in het huidige gasjaar nodig acht en zo ja in welke mate.'
Feit is dat Gasunie heeft gemeld dat ten aanzien van het winningsniveau in het huidige gasjaar (dat duurt tot oktober 2022) 'vermoedelijk een verhoging nodig is', schrijft de minister aan de Tweede Kamer. 'Die stap zet ik echter alleen als het echt niet anders kan en een dergelijk besluit neem ik niet zonder de risico’s in kaart te brengen.'

Duidelijkheid over enkele maanden

De NAM heeft in het winningsplan overigens sowieso de mogelijkheid om iets meer te winnen dan afgesproken. Dat kan bijvoorbeeld als de leveringszekerheid in het geding komt of we met een extreem koude winter te maken krijgen. In het afgelopen jaar was die extra productie niet nodig. Gasunie weet waarschijnlijk pas over enkele maanden of er inderdaad meer gaswinning uit Groningen nodig is.