RUG op derde plaats in Keuzegids universiteiten

Het Academiegebouw op het Broerplein in de Groningse binnenstad
Het Academiegebouw op het Broerplein in de Groningse binnenstad © ANP
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is opgeklommen naar de derde plaats op de ranglijst van klassieke universiteiten in de Keuzegids 2022. Wel moet die plek gedeeld worden met twee andere onderwijsinstellingen.
De RUG moet de Universiteit Leiden en de VU van Amsterdam naast zich dulden. Alle drie hebben ze 57,5 punten gescoord in de Keuzegids universiteiten 2022. De afstand met de top 2 is behoorlijk. De Universiteit Utrecht staat bovenaan met 64,5, op een half puntje gevolgd door de Nijmeegse Radboud Universiteit.
De lijst met 'overige universiteiten' wordt aangevoerd door Wageningen University & Research met 70 punten.
Niet vergelijkbaar met voorgaande jaren
De nieuwe rankings van de best scorende universiteiten zijn niet een-op-een vergelijkbaar met die van voorgaande jaren, zegt de redactie van de Keuzegids 2022. Dat heeft te maken met de nieuwe opzet van de Nationale Studenten Enquête. De beoordelingsthema’s zijn anders dan in voorgaande jaren, waardoor er sprake is van een nulmeting.
'Daarom laten we de verschuivingen ten opzichte van vorig jaar buiten beschouwing en bespreken we alleen hoe de instellingen dit jaar hebben gescoord', aldus de redactie.

Acht topopleidingen

De RUG scoort, in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten, bovengemiddeld voor z'n interdisciplinaire opleidingen, waar studenten een programma kunnen volgen dat is samengesteld uit verschillende disciplines. Zo krijgt het University College Groningen (UCG), een onderdeel van de RUG waar naar Amerikaans model niet direct een specifieke richting hoeft te worden gekozen, het predicaat 'topopleiding'.
Bij de RUG kregen nóg zeven opleidingen dat predicaat: Engelse taal en cultuur, Minorities en Multilingualism, Griekse en Latijnse taal en cultuur, Theologie, Religiewetenschappen, American Studies en Archeologie.
Op andere disciplines krijgt de RUG een gemiddelde of beneden gemiddelde waardering. Op vier disciplines (Onderwijs en opvoeding, Taal en communicatie, Kunst en cultuur en Recht en bestuur) scoort de Groningse universiteit gelijk aan het landelijke gemiddelde. Op zes disciplines (Economie en bedrijf, Gedrag en Maatschappij, Gezondheid, Aarde en milieu, en Exact en informatica) scoort de RUG een min ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Op Techniek en ontwerp scoort de RUG zelfs een dubbele min.

Engels sprekende docenten

Wat betreft Engels sprekende docenten staat de RUG er goed op. Alleen in Maastricht spreken de professoren beter Engels dan in Groningen.
Internationale studenten komen vooral vanwege de studie Psychologie naar Stad: van buitenlandse psychologiestudenten heeft de RUG er het lopende studiejaar 1093 in de banken. De opleiding International en European Law kent op de RUG het hoogste percentage internationale studenten: liefst 88 procent van de in totaal 599 studenten komt uit het buitenland.
In totaal studeren er momenteel 9094 internationale studenten uit 127 landen aan de RUG, bijna twee procent meer dan vorig jaar.

Studentenrecord

Landelijk gezien werd wat betreft de instroom van nieuwe universitaire studenten in het lopende collegejaar een record bereikt. Rechtsgeleerdheid kende de grootste groei, met duizend nieuwe studenten meer dan in 2019. 725 van de nieuwe rechtenstudenten kozen voor de RUG.
Net als het landelijke beeld bergt ook de Rijksuniversiteit Groningen meer studenten dan een jaar eerder, zij het dat de stijging van drie procent minder hoog is dan verwacht.
Alleen bacheloropleidingen
De Keuzegids universiteiten 2022 gaat alleen over de bacheloropleidingen. De masters krijgen een aparte beoordeling.