Instellingen

Hogelandster raad heeft wensenlijstje: aanpak wegen, groen en woningvoorraad

De gemeenteraad van Het Hogeland
De gemeenteraad van Het Hogeland © Gemeente Het Hogeland
De financiële situatie van de gemeente Het Hogeland ziet er niet meer zo somber uit als aan het begin van dit jaar. Dat is voor de gemeenteraad reden om projecten aan te dragen waarin meer geïnvesteerd kan worden.
Bezuinigingen en belastingverhogingen hebben ervoor gezorgd dat het weer goed gaat met Het Hogeland. ‘Keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, werpen hun vruchten af’, aldus wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). In 2022 heeft de gemeente zelfs een overschot van ruim twee miljoen euro.
Reden genoeg voor de raad om haar wensen te uiten tijdens de behandeling van de begroting woensdagavond.
De verkeersonveilige situaties zijn onacceptabel
Linda Visser van Lokaal Sociaal

Onveilig

Zo willen meerdere partijen dat gekeken wordt naar het wegennet en dat daar geld voor gereserveerd wordt. Linda Visser van Lokaal Sociaal vindt dat daar snel naar gekeken moet worden: 'Onvoorstelbaar dat u het gebrek aan middelen om onze wegen veilig en begaanbaar te houden, voor lief neemt. Schade aan voertuigen is tot daar aan toe, maar de verkeersonveilige situaties die zijn ontstaan, zijn onacceptabel.'

Onderdendam

Gemeentebelangen vraagt aandacht voor de verkeerssituatie in Onderdendam. 'De inwoners van het Venetië van het Noorden hebben ons er herhaaldelijk op gewezen dat ze het zat zijn. Er gaat te veel verkeer door het dorp', zegt fractievoorzitter Roelf Torringa. Volgens de inwoners gaat dit alleen nog maar toenemen. Omliggende wegen worden aangepakt, waardoor een sluiproute door de smalle straten van Onderdendam aantrekkelijk wordt.
Maar een structurele oplossing voor het dorp kost veel geld, stelt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen). Omdat het om een provinciale weg gaat, vindt hij ook dat de provincie moet bijdragen. 'Maar die heeft het geld niet op de plank liggen', stelt Dijkhuis.

Groenonderhoud

Ook moet een deel van het overschot naar het groenonderhoud gaan, vinden de fracties. Daar zijn klachten over. Maar groenonderhoud naar een hoger niveau tillen kost veel geld, zegt wethouder Theo de Vries (ChristenUnie). Toch zal geprobeerd worden daarop in te zetten.
De op één na grootste gemeente van Nederland heeft maar enkele kavels beschikbaar
Fractievoorzitter Bernd de Jong van de ChristenUnie

Nieuwe woningen

Meerdere partijen, waaronder de ChristenUnie, willen dat sneller ingespeeld wordt op de overspannen woningmarkt. Fractievoorzitter Bernd de Jong refereert daarbij aan een nummer van Ede Staal: 'Wat is mooier as 'n hoeske mit 'n mooi lapke grond. Maar er zijn helaas maar bar weinig kavels in de gemeente beschikbaar.'
'De op één na grootste gemeente van Nederland heeft maar enkele kavels beschikbaar. We hopen dat het college de urgentie voelt om de huidige woningnood aan te pakken', zegt De Jong.

'Bouwen, bouwen, bouwen'

Ook de VVD wil meer voortgang in het vrijgeven van kavels en het bouwen van woningen. 'De VVD heeft hier in het verleden al meerdere keren aandacht voor gevraagd. Bouwen, bouwen, bouwen. Daar moet op worden ingezet', aldus fractievoorzitter Stefan van Keijzerswaard.
CDA beaamt dit. 'Het woord krimp komt niet meer voor in ons woordenboek', aldus fractievoorzitter Kor Berghuis.
Gemeentebelangen vindt dat er nieuwbouw moet komen op lege plekken in dorpen.
Het college voelt de urgentie om te bouwen. Wethouder Theo de Vries laat weten dat in meerdere dorpen meer ruimte komt voor woningen. Hij noemt Winsum, Warffum, Roodeschool en Zoutkamp. Maar het realiseren van kavels kost tijd, aldus de wethouder: ‘Er komt veel bij kijken om een bouwkavel te realiseren.’
Volwassenen en kinderen met minder stress die mee kunnen doen, dat is veel waard
GroenLinks-raadslid Paul Steenman

Steun voor de minima

De PvdA roept het college op met een voorstel te komen om een deel van het overschot te besteden aan een tegemoetkoming aan de minima. 'De enorme stijging van de energielasten zal grote gevolgen voor de minima hebben', zegt fractievoorzitter Jan Willem Nanninga. Hij wil dat naast de compensatie van het Rijk ook de gemeente iets voor hen doet. 'Zij wonen in het algemeen niet in de best geïsoleerde huizen en hebben niet zelf de mogelijkheid om isolerende maatregelen te treffen.'
Ook GroenLinks is voor een steun in de rug van de minima. 'Ook voor de langere termijn levert deze ondersteuning ons allemaal wat op: volwassenen en kinderen met minder stress die mee kunnen doen, dat is veel waard', aldus raadslid Paul Steenman.
Erik en Wickie de Noormannen, die met de ferry uit Noorwegen komen, moeten zien dat we genoeg juweeltjes hebben
Joop Bergman van ONS Hogeland

Aandacht voor toerisme

Joop Bergman van ONS Hogeland stelt voor om de aandacht wat meer te vestigen op de nieuw te verwachten toeristen. 'Erik en Wickie de Noormannen, die met de ferry uit Noorwegen komen en hier rond willen struinen. Dat ze niet zomaar verdwijnen naar elders, maar aan ze laten zien dat we genoeg juweeltjes hebben'. Zowel de andere partijen als het college vinden dat een goed idee.