Lifelines-onderzoek: deel niet-gevaccineerden wacht simpelweg op een uitnodiging

Coronavaccinaties
Coronavaccinaties © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Een deel van de niet-gevaccineerden is vrij makkelijk over te halen: ze willen graag een uitnodiging van de overheid. Dat blijkt uit de antwoorden op de laatste vragenlijst van het Lifelines corona-onderzoek.
Het grootschalige bevolkingsonderzoek in het Noorden vraagt regelmatig aan 23.000 deelnemers hoe het mentaal en fysiek met ze gaat in de coronapandemie. In oktober zijn ook vragen over vaccinaties meegenomen.
Je hebt geen brief nodig en ga toch vooral!
Hoogleraar genetica Lude Franke

Uitnodiging op de mat

Zes procent van de invullers geeft aan niet gevaccineerd te zijn. In de antwoorden komen de bekende argumenten terug, zoals geen vertrouwen in de werking of de veiligheid van het vaccin en 'ik word toch niet ziek'.
Anderen noemen een reden die de onderzoekers opvallend vinden: ze wachten nog op een uitnodiging.
Hoogleraar genetica Lude Franke: 'Ze realiseren zich misschien niet dat ze gewoon naar elke willekeurige locatie kunnen gaan. Je zou hen dus moeten bereiken en zeggen: je hebt geen brief nodig en ga toch vooral!' Dit heeft zeker kans van slagen, denkt Franke, omdat de meerderheid van deze groep ook aangeeft veel vertrouwen in de overheid te hebben (88 procent).
Dat iedereen inmiddels een uitnodiging gehad heeft, maakt volgens Franke niet uit en ook niet dat tegenwoordig prikken zonder afspraak mogelijk is. Blijkbaar is meer nodig. 'Tien procent noemt deze reden en er liggen dus kansen om deze groep toch te bewegen zich te laten vaccineren.'
Nog eens zeven procent is bang dat ze de vaccinatie van het eigen risico moeten betalen. Dat is nog zo'n zorg die simpel is weg te nemen, vindt Franke.

Huisarts kan ook helpen

Bij de Lifeliners die zich niet laten inenten omdat ze het vaccin niet veilig vinden, heeft een extra uitnodiging vermoedelijk minder zin. Dit zijn over het algemeen ook de mensen die weinig vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid hebben (87 procent). Bij die groep zou de huisarts een rol kunnen spelen, denkt Franke. 'Een zorgverlener die ze wel vertrouwen het gesprek laten voeren; dat lijkt me een heel logische.'
Mensen die een vertekend beeld hebben van de risico's, daar kan ik wel een rol in spelen
Harry Bulk, voorzitter van de Huisartsenkring Groningen

'Geen postbus 51'

'Ik denk wel dat we bij kunnen dragen, want je kent de mensen ook en je kunt zorgen wegnemen,' zegt Harry Bulk, voorzitter van de Huisartsenkring Groningen. Besproken met andere huisartsen heeft hij dit idee nog niet, dus spreekt hij op persoonlijke titel.
'Ik zou er graag aan meewerken. Het maakt echt wel een verschil of het postbus 51 is of je eigen huisarts. Je hebt een schare patiënten die je al lang kent en die jou vertrouwen.'
Hij neemt die rol ook uit zichzelf al op zich. 'Ik kijk vaak wel even of iemand gevaccineerd is. Als iemand diabetes heeft of een beetje te dik is, wil ik er wel eens een paar minuutjes aan besteden. Mensen die een vertekend beeld hebben van de risico's, daar kan ik wel een rol in spelen.'
Of het praktisch uitvoerbaar is, is nog wel de vraag. 'Dan moet je eerst een personeelslid vrijmaken dat uitzoekt hoe je niet-gevaccineerde mensen uit je systeem haalt. En dan: uitnodigen of bellen? Het kost wel erg veel tijd.'

Vaccinatiegraad hoog

Overigens ligt de vaccinatiegraad onder deelnemers van het Lifelines corona-onderzoek op 94%. Dat is hoger dan het gemiddelde voor volwassenen in Noord-Nederland (85% Drenthe, 80% Fryslân, 82% Groningen).
Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Tot nog toe zijn vijfentwintig coronavragenlijsten verstuurd. Tijdens de zomer lag het stil, omdat de pandemie toen op zijn retour leek. Franke: 'Met de exploderende cijfers lijkt het ons logisch om weer frequenter vragenlijsten uit te sturen.'