Toezichthouder wil uitleg NAM over hoge aardbevingsactiviteit rondom Loppersum

© ANP
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil uitleg van de NAM over de verhoogde seismiciteit rondom Loppersum. Rondom het dorp zijn in de afgelopen anderhalve maand relatief veel aardbevingen geweest en daarmee is een grenswaarde uit de Mijnbouwwet overtreden.
Sinds begin oktober zijn er relatief veel voelbare aardbevingen in Groningen geweest. Op 4 oktober waren het er zelfs drie op één dag bij Zeerijp (2.5 en 2.2) en Appingedam (1.8). Twee dagen later was er nog een beving met een kracht van 1.3 bij Zeerijp en op 8 november nog een van 1.7 bij Westeremden.

Grenswaarde overtreden

Met name de recente aardbevingen bij Zeerijp en Westeremden hebben er voor gezorgd dat de zogeheten maximale aardbevingsdichtheid is opgelopen naar 0,42 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar. De grenswaarde in de Mijnbouwwet staat op 0,40 aardbevingen per vierkante kilometer per jaar.
Wat is de aardbevingsdichtheid?
De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal bevingen te tellen met een kracht van 1,2 of meer in het afgelopen jaar, zo laat de toezichthouder weten. Er wordt daarnaast gekeken naar hoe hoog de concentratie van het aantal bevingen in een bepaald gebied is. Voor de berekening van de dichtheid geldt dat een beving dichtbij zwaarder meetelt dan een beving wat verder weg.
Omdat het aantal aardbevingen in de regio Loppersum te hoog is, moet de NAM een rapportage indienen bij de toezichthouder met daarin een analyse van de seismiciteit. Het SodM gaat die analyse vervolgens beoordelen.

Niet minder gaswinning

In het verleden leidde zo'n toename in het aantal aardbevingen er nog wel eens voor dat de toezichthouder adviseerde de gaswinning naar beneden bij de stellen. Daar hoeven Groningers deze keer geen rekening mee te houden, zegt een woordvoerder.
'Het verder verlagen van de productie haalt nu weinig uit. Het heeft geen effect op het verminderen van de aardbevingen. De bevingen zijn het gevolg van drukvereffening in het gasveld.'

Drukverschil in het gasveld

De druk rondom Loppersum is relatief hoog. De gaswinning in deze regio is al een tijdje gestopt. Het aardgas stroomt ondergronds van plekken met een hoge druk naar plekken met een lage druk. De druk rondom Loppersum neemt daardoor gaandeweg af en dat veroorzaakt spanningen op breuken in de diepe ondergrond in dat gebied. Die spanningen kunnen tot aardbevingen leiden.
Wat kun je als toezichthouder dan nog doen om het aantal bevingen te doen afnemen? Het antwoord is: niet zo veel. De drukvereffening is al aan de gang en stopt nog lang niet. Het SodM gaat wel beoordelen in hoeverre de modellen van de NAM die bevingen voorspellen genoeg zijn toegespitst op drukvereffening.
Die drukvereffening duurt mogelijk nog tientallen jaren en zal al die tijd ook voor aardbevingen kunnen zorgen. De toezichthouder verwacht pas geen gasgerelateerde aardbevingen meer op het moment dat de druk in het gasveld overal gelijk is.