Doelen zijn gesteld: in bevingsgebied komende zeven jaar 13.700 huizen versterken

Een inwoner van Woltersum laat de aardbevingsschade aan z'n huis zien
Een inwoner van Woltersum laat de aardbevingsschade aan z'n huis zien © ANP
Van alle huizen in het aardbevingsgebied die nog beoordeeld moeten worden op veiligheid, moeten er 13.700 bouwkundig versterkt worden. Dat moet in de komende zeven jaar gebeuren, zodat de versterkingsoperatie in 2028 is afgerond.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie en gemeenten in Groningen hebben dat doel vastgesteld in het eerste meerjarenversterkingsplan voor het aardbevingsgebied.

11.300 niet meer versterkt

In de totale werkvoorraad van de NCG zitten 27.000 adressen, waarvan zo’n 2000 al zijn versterkt. De rest van die adressen moeten allemaal geïnspecteerd en beoordeeld worden, waarna duidelijk wordt of het pand aan de veiligheidsnorm voldoet en eventueel versterkt moet worden.
Van dat totaal verwacht de NCG nog 13.700 adressen te moeten versterken. Dat betekent dat voor 11.300 adressen geen versterking meer noodzakelijk wordt geacht, omdat deze gebouwen volgens de NCG waarschijnlijk al aan de norm voldoen. Feit is wel dat dit aantal een schatting is die gebaseerd is op aannames. Het aantal te versterken huizen kan veranderen als die aannames niet blijken te kloppen.
De aannames van de Nationaal Coördinator Groningen:
• Van de adressen die een versterkingsadvies hebben op basis van hogere gaswinning uit het verleden, verwacht de NCG dat ongeveer 3000 eigenaren hun woning opnieuw laten beoordelen met de nieuwste inzichten;
• De verwachting is dat van alle nog te beoordelen of opnieuw te beoordelen adressen een relatief klein deel niet veilig is en versterking nodig heeft.
‘Of de gebruikte aannames juist zijn, zal in praktijk moeten blijken’, zegt demissionair minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken daar zelf over. ‘Als bijvoorbeeld blijkt dat minder eigenaren kiezen voor een herbeoordeling, kan dit betekenen dat meer woningen versterkt moeten worden. De NCG volgt daarom samen met gemeenten en het Rijk de ontwikkelingen rondom deze aannames en wijzigt het meerjarenversterkingsplan waar nodig.’

In 2023 duidelijkheid

De partijen die het meerjarenversterkingsplan hebben ondertekend, willen dat iedere Groninger in 2023 in ieder geval weet waar hij aan toe is. Dat betekent dat binnen nu en iets meer dan twee jaar nog vele duizenden huizen moeten worden geïnspecteerd en beoordeeld, zodat duidelijk is of versterking noodzakelijk is.
Hoeveel waarde gehecht moet worden aan de meerjarenplanning is echter de vraag. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de gestelde doelen van dit kalenderjaar in ieder geval niet gehaald. Er zouden tussen de 1000 en 1200 adressen versterkt moeten zijn, maar dat lijken er slechts 650 te worden.
‘Dit betekent dat er te optimistische inschattingen zijn gemaakt’, zegt Ollongren. In hoeverre is het dan realistisch om de komende jaren vele duizenden huizen te versterken? ‘De NCG schat in dat de realisatie hiervan binnen het tijdspad haalbaar is.’

Megaklus te klaren

Directeur Peter Spijkerman van de NCG is hoopvol, ondanks de te optimistische inschattingen uit het verleden: ‘Hiermee hebben we een instrument waarmee we kunnen plannen en sturen. Dat zorgt voor voorspelbaarheid, continuïteit en focus in de versterking. We hebben nog een megaklus te klaren, maar we hebben er vertrouwen in en gaan alles op alles zetten om dit plan te realiseren.’
Ollongren is hoe dan ook blij dat er nu voor het eerst een meerjarenplanning ligt voor de versterkingsoperatie. ‘De afgelopen jaren is de planning te vaak gewijzigd en dat heeft het vertrouwen van bewoners in het aardbevingsgebied geschaad’, zegt zij. ‘Dit plan helpt de versterkingsoperatie vooruit. Het geeft de bewoners meer duidelijkheid over de planning en geeft bouwers stabiliteit en continuïteit voor opdrachten.’