NAM over beving Garrelsweer: 'Buitengewoon vervelend'

NAM-directeur Johan Atema
NAM-directeur Johan Atema © RTV Noord
'De gaskraan gaat versneld dicht en daarmee neemt het kabinet de oorzaak weg van de aardbevingen. Maar de nare realiteit is dat er nog aardbevingen blijven plaatsvinden in Groningen, als gevolg van de gaswinning daar.'
Bovenstaande reactie op de aardbeving afgelopen nacht bij Garrelsweer is afkomstig van een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De woordvoerder meldt ook dat minister Stef Blok inmiddels contact heeft gehad met burgemeester Gerard Beukema van Eemsdelta.
Beukema doet het woord namens de burgemeesters van alle Groningse aardbevingsgemeenten. Mensen met aardbevingsschade wordt aangeraden contact op te nemen met het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

NAM: 'Onrust en frustratie logisch'

Gaswinningsbedrijf NAM reageert als volgt: 'De krachtige aardbeving van vannacht bij Garrelsweer is buitengewoon vervelend voor de Groningers en zorgt logischerwijs voor veel onrust en frustratie bij de bewoners. Het is in het belang van de Groningers dat het Groningengasveld zo snel mogelijk wordt gesloten en daarmee de oorzaak van deze bevingen wordt weggenomen. De NAM blijft van mening dat dit veld in 2022 gesloten kan worden en daarmee de productie kan worden beëindigd.'

Of toch meer gaswinning?

Bij dat laatste moet wel worden opgemerkt dat de kans bestaat dat de gaswinning in Groningen tijdelijk weer wordt opgeschroefd. Dat heeft te maken met de vertraagde oplevering van de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek. Die fabriek is nodig om buitenlands aardgas geschikt te maken voor het Nederlandse aardgasnet.
Dat gebeurt door stikstof toe te voegen aan het geïmporteerde gas. Door het stikstof wordt het gas geschikt gemaakt voor gebruik in Nederland. Zonder de toevoeging van stikstof is het buitenlandse gas niet geschikt voor de cv-ketels, boilers en gasfornuizen in de Nederlandse huishoudens.
Of er inderdaad toch weer - in beperkte mate - extra gas uit de Groninger bodem moet worden gehaald, wordt momenteel onderzocht door GasUnie. Maar, verzekert de woordvoerder van het ministerie, het Staatstoezicht op de Mijnen bepaalt of dit ook veilig kan. Anders gaat de extra gaswinning niet door.
Verontrustend, want we willen zo goed mogelijk begrijpen hoe het gasveld zich gedraagt
Theodor Kockelkoren, SodM

SodM: 'Meer aardbevingen dan verwacht'

Het Staatstoezicht op de Mijnen vroeg de NAM gisteren al om meer uitleg over de toename van het aantal aardbevingen rond Loppersum. Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het SodM ziet in de beving van 3,2 een extra aanleiding.
'Zo’n zware beving kan helaas nog steeds voorkomen, ook al is de gaswinning fors afgebouwd. Maar we zien ook dat er op dit moment meer aardbevingen zijn dan verwacht. Dat is verontrustend, want we willen zo goed mogelijk begrijpen hoe het veld zich gedraagt nu de druk zich in de diepe ondergrond aan het vereffenen is.'

Binnen twee weken analyse van de NAM

De NAM wordt dan ook aangespoord snel met een antwoord te komen. 'Gezien de zwaarte van de beving moet de NAM binnen twee weken een uitgebreide analyse bij het Staatstoezicht op de Mijnen aanleveren. Dit is om de mate van seismische activiteit zo goed mogelijk te kunnen inschatten, gegeven de onzekerheden over wat zich precies afspeelt in de diepe ondergrond', aldus Kockelkoren.
Het SodM zegt toe de analyse van de NAM kritisch te bestuderen en de Groningers en de minister van Economische Zaken van een 'nadere duiding' te voorzien. Wel is het zo dat het SodM al eerder heeft aangegeven dat er behalve de vermindering van de gasproductie, geen aanvullende mogelijkheden zijn om het aantal bevingen te verlagen. Daarvoor moet de druk in het gasveld overal gelijk zijn.
Een proces dat nog tientallen jaren kan duren.