Zorgen over gevolgen energietransitie: 'Er wordt wel advies gegeven, maar geen geld'

Een gaspit
Een gaspit © Flickr/Creative Commons.
In de gemeenteraad van Groningen zijn er zorgen over de gevolgen van de aanpak van de energietransitie van het stadsbestuur. De gemeente heeft torenhoge ambities, maar daarvoor wordt er ook wat gevraagd van de inwoners. 'De huidige subsidies zijn onvoldoende', klinkt er vanuit een deel van de raad.
De gemeente heeft enkele jaren geleden al besloten dat de gemeente Groningen in 2035 CO2 neutraal moet zijn. Zo wordt er al geruime tijd gewerkt aan het aardgasvrij maken van wijken in het Noordwesten van de stad, die worden aangesloten op een warmtenet. Ook de rest van de stad moet in de toekomst aangesloten zijn op het warmtenet en dus aardgasvrij worden. Tot 2030 wordt er naast het warmtenet ook ingezet op het energieloket. Via dat loket kunnen inwoners onder meer advies krijgen voor het isoleren van hun woning.

Informatie, maar waar is het geld?

Het optuigen van dat loket zorgde voor een fel debat tussen de grootste coalitiepartij, GroenLinks, en de grootste oppositiepartij, SP. 'Mensen moeten natuurlijke momenten, zoals het vervangen van een CV, aangrijpen om te verduurzamen. Het energieloket moet daar een belangrijke rol in spelen', zegt Ceciel van Nieuwenhout namens GroenLinks. De SP kan zich niet vinden in de opstelling van GroenLinks. Het loket maakt het namelijk niet mogelijk dat mensen een voorfinanciering kunnen aanvragen om het huis te isoleren. 'U wilt alleen maar betere informatie geven', zegt Daan Brandenbarg tegen GroenLinks. 'Met betere informatie kan je geen investeringen in een woning doen.'
Het stoort de SP dat GroenLinks in een eerdere raadsbijeenkomst de noodtoestand uitriep aangaande de klimaatverandering, maar dat het stadsbestuur nu een plan presenteert waarin weinig concreets staat. 'Het college wil informatie geven, een stappenplan maken en energiecoaches inzetten. Nou, daar zit je dan in je koopwoning; je komt net rond en je wil wel investeren in isolatie, maar daarvoor moet je duizenden euro's investeren. Hoe kunnen deze mensen dan zonder eigen investering meedoen?' Volgens Brandenbarg voorziet de gemeente daar niet in, terwijl ze wel heel veel vragen van woningeigenaren. Dat zorgt weer voor onvrede bij GroenLinks, volgens die partij is die mogelijkheid er wel.
Wat gaat er gebeuren met de mensen die niet mee kunnen komen?
Rik van Niejenhuis - raadslid PvdA

Inclusief

Binnen de coalitie van PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie zijn er echter ook wel degelijk zorgen over de financiële slagkracht van woningeigenaren. 'Hoe ziet het college dat voor zich?', vraagt Rik van Niejenhuis (PvdA) zich af. 'Wat gaat er gebeuren met de mensen die niet mee kunnen komen?' Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) is echter van mening dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. 'Er komt een fonds energietransitie zodat iedereen mee kan doen aan de transitie.' Het is de SP die flink doorhakt op de plannen van de wethouder. 'Als iemand écht wil isoleren, hoe kan iemand zonder eigen investering dat dan doen', aldus Brandenbarg. De wethouder verwijst vervolgens door naar het veelbesproken Energieloket. 'Daar geven we informatiesubsidie', laat Broeksma weten.

Worden warmtenetwijken afgesloten van het gas?

In 2030 wil de gemeente de gasleiding in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike het liefst afsluiten. De wethouder durft het echter niet aan om dat zo duidelijk te zeggen. De inwoners van die wijken hebben de mogelijkheid om aan te sluiten op het warmtenet. 'Het warmtenet is het meest rendabel als iedereen meedoet. Doet niet iedereen dat dan komt het de rentabiliteit niet ten goede', aldus Broeksma. Doel van het warmtenet is tevens om inwoners een lagere energierekening voor te schotelen. Voorstanders zeggen dat dat nu al het geval is, maar inwoners zeggen dat nog niet in alle gevallen terug te zien op hun rekening.
Na aandringen van het CDA zegt Broeksma toe dat mensen niet in de kou komen te staan als ze in de eerder genoemde wijken nog niet zijn aangesloten op het warmtenet. 'De gemeente sluit het gas niet af. De mensen die nu al zijn aangesloten op het warmtenet die zijn tevreden. Ze hebben ook een lagere rekening dan het geval was.'