'Steek meer energie in jonge mensen en jong talent'

Reina Boels
Reina Boels © RTV Noord
Veel jongeren willen graag aan de slag bij bedrijven waar niet alleen de winst telt, maar ook inzet voor een betere wereld, zegt NoordZaken-expert Reina Boels. Bedrijven realiseren zich dat onvoldoende.
De mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot en lijkt alleen maar groter te worden. Het lijken wel twee totaal verschillende werelden.
Mede doordat beide zo slecht op elkaar aansluiten is een schreeuwend tekort aan (jonge) mensen ontstaan. Vooral in de technische beroepen - van levensbelang voor onze toekomstige samenleving.
Waarom brengen we deze werelden niet meer samen? En waarom stellen we ons niet vaker de vraag: hoe zou ons onderwijs eruit zien als we ons vaker afvragen waar school eigenlijk voor bedoeld is?

Gezonde bedrijfsvoering

Investeren in tijd en materieel voor jong talent is onlosmakelijk verbonden met een gezonde bedrijfsvoering en een gezonde visie op de toekomst van een organisatie. Jonge mensen brengen een andere blik en een ander wereldbeeld met zich mee. Een verfrissende blik.
Wat ik tegen mijn collega-ondernemers wil zeggen is: daag jonge mensen uit! Geef ze ruimte en verantwoordelijkheden. Maak tijd vrij om ze mee te nemen in ondernemen en je netwerk. Waar we mee kunnen beginnen, is dat we de lat lager leggen als het gaat om wat ze moeten opleveren.
Ofwel: stel je verwachtingen bij. Ongeveer de helft van de jonge mensen levert niet de kwaliteit op die je had verwacht bij het uitwerken van een opdracht. Als je dat als startpunt neemt, kan het alleen nog meevallen.

Werkende wereld

Jonge mensen moeten nog veel leren, over onze maatschappij, maar ook over zichzelf. Daarom is het aan ons – als leerkrachten, ambtenaren en ondernemers, maar ook als ouders – de belangrijke taak om ze mee te nemen in onze ‘werkende’ wereld. Daarvan moeten we ons veel meer bewust worden.
Het gros van de jonge mensen weet weinig tot niets van ondernemen en netwerken en van onze maatschappij. Aanvullend op de vakinhoudelijke opdrachten die ze vanuit hun opleiding moeten uitvoeren, is er nog zo veel meer om te leren; omgaan met mensen die niet reageren, omgaan met medeleerlingen die niet actief meedoen, tijdsdruk, samenwerken.

Fouten kunnen maken

Om dit alles te leren moet je fouten kunnen maken. Hiervoor is geduld nodig, en tijd. Tijd die we nu onvoldoende nemen. Anders was de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven wel veel beter.
Veel jonge mensen willen graag werken bij organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. Organisaties waarvoor niet alleen winst belangrijk is, maar ook de menselijke maat. Waar je fouten kunt maken, waar geduld is, en waar je de tijd krijgt om te leren.
Organisaties die bezig zijn met producten of diensten die niet ten koste gaan van de mensheid en van onze planeet. Daar ligt dus ook de toekomst van onze samenleving.

Mijn tips:

- Geef jonge mensen de tijd en ruimte om te leren, te ontdekken en fouten te maken
- Stel netwerken open, neem jonge mensen actief mee in onze werkende wereld
- Stel verwachtingen bij als het gaat om het niveau of het resultaten
- Stop met competities waarbij het altijd om de beste moet gaan. De beste leerlingen komen er sowieso wel. Het gaat vooral ook om de middenmoot. Spreek die aan
- Neem de tijd en wees geduldig als het gaat om het begeleiden van jonge mensen
Reina Boels schrijft voor NoordZaken over duurzaam ondernemen. Ze helpt bedrijven met toekomstbestendig en CO2-neutraal ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid.