TT Hall ingezet om druk op azc Ter Apel te verlichten

De TT Hall
De TT Hall © RTV Noord / Arnoud Bodde
De TT Hall, oftewel Expo Assen in de Drentse hoofdstad, wordt ingericht als noodopvanglocatie voor asielzoekers. De locatie moet de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten.
Een voorlichter van de gemeente Assen zegt dat het nog onbekend is hoeveel asielzoekers er kunnen verblijven en ook wanneer de eerste asielzoekers komen.

Ter Apel zit opnieuw overvol

RTV Noord meldde dinsdagavond dat het aanmeldcentrum in Ter Apel opnieuw overvol zit. Ingewijden zeiden dat er ongeveer 2.600 mensen verbleven, terwijl er 2.000 opgevangen mogen worden.
Ook in de veelbesproken nachtopvang zaten te veel mensen: een overschrijding met ongeveer 275 asielzoekers. De kans op de uitbraak van bijvoorbeeld corona is daarmee reëel.

COA beloofde dinsdagmiddag oplossing te bieden

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is blij met de komst van de extra noodopvanglocaties. Maandagavond werd hem duidelijk dat het opnieuw uit de hand dreigde te lopen in Ter Apel en belde hij met allerlei instanties.
‘Dinsdagmiddag kreeg ik de toezegging dat er een oplossing aan zat te komen. Ik ben blij dat die oplossing er nu is, maar verbaas mij wederom over de verkeerde inschatting vanuit het Rijk en het COA over de situatie’, zegt Velema.

Dwangsommen vanwege overschrijding nachtopvang

Vooral de situatie in de nachtopvang baart de gemeente zorgen. In een GGD-rapport dat recent via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in handen van RTV Noord kwam, staat dat hygiënemaatregelen niet goed werden nageleefd in de nachtopvang.
De burgemeester noemde de situatie eerder nog ‘kritiek’. Inmiddels zijn er maatregelen getroffen, maar is het nog steeds niet de bedoeling dat er meer dan 275 mensen verblijven.
Westerwolde heeft daarom dwangsommen van 20.000 euro per dag opgelegd aan het COA, wanneer er meer asielzoekers verblijven dan het toegestane aantal.
Het bevreemdt mij dat men elke keer weer verbaasd is over de situatie die in Ter Apel is ontstaan
Jaap Velema - burgemeester Westerwolde
De burgemeester van Westerwolde verbaast zich over de handelswijze van het COA en ministerie. ‘We hebben te maken met corona en een toenemend aantal besmettingen. Je zou mogen verwachten dat het ministerie en COA daarop anticiperen en daar in de overleggen met provincies en gemeenten op acteren’, zegt Velema.
‘Het bevreemdt mij dat men elke keer weer verbaasd is over de situatie die in Ter Apel is ontstaan', zegt hij.
Volgens Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland was het de afgelopen nachten improviseren in Ter Apel. ‘COA en het Rode Kruis doen alles wat ze kunnen, dat moet echt gezegd worden. Maar de manier waarop asielzoekers bij aankomst in Ter Apel worden opgevangen, zakt echt door de ondergrens’, laat hij weten.