Noordelijke gemeenten ontdekken zelf dat ze er 45 miljoen euro op achteruitgaan

Geld
Geld © ANP
Groningse gemeenten komen er in de herverdeling van het Gemeentefonds veel slechter af dan het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aanvankelijk naar buiten bracht. Omdat dit ook voor (veel) Drentse en Friese gemeenten geldt, luiden ze gezamenlijk de noodklok.
Ten opzichte van de vergelijkingskaartjes die BZK eerder presenteerde, blijken de noordelijke gemeenten er samen structureel 45 miljoen euro op achteruit te gaan.
Groningse en Friese gemeenten trokken die conclusie zelf, na eigenhandig de verdeling van alle gemeentegelden nog eens op een rijtje te hebben gezet. De kaart waarop BZK de verdeling van het Gemeentefonds in de oude en nieuwe situatie vergelijkt, geeft volgens de noordelijke gemeenten geen eerlijke weergave van de effecten van het nieuwe verdeelmodel.
Links de situatie na de herverdeling van de gelden volgens het BZK, rechts de situatie volgens de noordelijke gemeenten
Links de situatie na de herverdeling van de gelden volgens het BZK, rechts de situatie volgens de noordelijke gemeenten © Noordelijke gemeenten

'Lichte afwijkingen'

Dat de gemeenten zelf aan het rekenen sloegen, gebeurde na een kritisch rapport dat de Raad van het Openbaar Bestuur presenteerde. In dat rapport werd zijdelings medegedeeld dat het effect van een van de punten waarop het begrotingsfonds wordt bepaald, niet helemaal juist was. De minister sprak van ‘lichte afwijkingen’, maar zo zien de noordelijke gemeenten de 45 miljoen euro die ze gezamenlijk mislopen niet.
Wederom vallen de klappen in het Noorden, maar erger is dat we dit zelf hebben moeten uitrekenen
Erik Drenth - Wethouder financiën Midden-Groningen
Die conclusies vielen Erik Drenth, wethouder van financiën in Midden-Groningen en voorzitter van de kerngroep herijking van de Groningse en Friese gemeenten, rauw op het dak. 'Wederom vallen de klappen in het Noorden, maar erger is dat we dit zelf hebben moeten uitrekenen en zelf de kaartjes moeten maken om indruk van het effect te krijgen. Transparantie, van het model en het proces van totstandkoming, is voor ons het allerbelangrijkst.'

'Staar je niet blind op vergelijkingskaartjes ministerie'

De noordelijke gemeenten willen, door het luiden van de noodklok, benadrukken dat de nieuwe inzichten duidelijk maken dat gemeenten zich niet blind moeten staren op de vergelijkingskaartjes die BZK bekendmaakte. Daarom roepen de noordelijke gemeenten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rijk en overige Nederlandse gemeenten op om samen te werken aan een transparant en uitlegbaar model.