Bijna 18.000 Groningers melden aardbevingsschade niet en lopen geld mis

Een onafhankelijk inspecteur maakt foto's van bevingsschade
Een onafhankelijk inspecteur maakt foto's van bevingsschade © ANP
Bijna 18.000 Groningers hebben nog nooit aardbevingsschade gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), terwijl het heel waarschijnlijk is dat ze wel schade hebben. Zij lopen mogelijk duizenden euro’s aan schadevergoeding mis als ze de schade niet melden: geld waar ze wel recht op hebben.
Het gaat om Groningers van wie het huis mogelijk moet worden versterkt. Bij die huizen is het volgens het IMG ook heel waarschijnlijk dat er sprake is van aardbevingsschade, maar die wordt vaak niet gemeld.

Kans op vergoeding is groot

In totaal staan er 26.800 adressen op de lijst om geïnspecteerd te worden op veiligheid. Een groot deel daarvan is al bekeken. Maar bijna 70 procent van al die 26.800 adressen heeft nog nooit schade gemeld bij het IMG, terwijl die huizen in de kern van het aardbevingsgebied staan.
Je kunt het geld ook voor een nieuwe keuken gebruiken
Woordvoerder IMG
Het schadeloket roept die naar schatting 17.700 Groningers op hun schade wél te melden. ‘Het heeft zin om je schade te melden, want de kans dat je een vergoeding krijgt is vrij groot’, zegt een woordvoerder. ‘Zeker als je onderdeel bent van het versterkingsprogramma.’

Melden is dubbel belangrijk

Gemiddeld keert het IMG in het bevingsgebied zo’n 9000 euro uit per adres. Dat geld is vrij besteedbaar. ‘Je mag zelf weten wat je er mee doet. Je kunt het gebruiken om de schade te herstellen, maar je kunt ook een nieuwe keuken kopen als je huis straks wordt versterkt.’
Het belang van het melden van schades is groot, zegt het IMG. Want bewoners lopen nu niet alleen de schadevergoeding mis voor de scheuren in hun muren, maar ook een aanvraag voor de vergoeding van immateriële schade valt straks lager uit als schades niet zijn gemeld. ‘Schades zijn een zwaarwegend onderdeel daarin.’
Nooit schade gemeld
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is sinds 2018 verantwoordelijk voor de afhandeling van schades in Groningen en Drenthe. Tot nu toe heeft het schadeloket 100.000 schades afgehandeld en is er bijna 750 miljoen euro uitgekeerd voor het herstel van scheuren.

Sinds begin 2018 zijn er naast veel kleinere bevingen ook de zwaardere bevingen geweest bij Zeerijp (3.4), Westerwijtwerd (3.4) en zeer recent Garrelsweer (3.2). Al deze bevingen kunnen in een straal van tientallen kilometers rondom het epicentrum voor schade hebben gezorgd. De zwaarste aardbeving ooit in Groningen was in 2012 bij Huizinge (3.6).

Acuut onveilige situaties

Bovendien is het melden van schade ook belangrijk voor de veiligheid. Want het IMG komt bij inspecties soms ook onveilige situaties tegen. ‘Dan is er constructief zoveel aan de hand dat een adres ook voorrang krijgt in de versterkingsoperatie.’ Het komt zelfs voor dat het schadeloket bij zo’n inspectie zélf melding doet van een mogelijk acuut onveilige situatie.
Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen is er geen eenduidige reden voor het niet melden van schade. Zo blijkt uit een IMG-enquête dat zo’n veertig procent wacht met het melden van schade tot er duidelijkheid is over de versterking. Ook zouden bewoners terughoudend zijn vanwege slechte ervaringen in het verleden met de NAM en het Centrum Veilig Wonen.
We proberen de hinder zo klein mogelijk te maken
Woordvoerder IMG

Motiveren toch te melden

Het melden van schade naast een versterkingstraject zorgt ook voor administratieve rompslomp bij bewoners. ‘Zo’n procedure geeft wel hinder’, erkent de woordvoerder van het IMG. ‘We begrijpen dat mensen het vervelend vinden om naast de Nationaal Coördinator Groningen ook met het IMG te maken te hebben. Maar we proberen de hinder zo klein mogelijk te maken en geven een overlastvergoeding. En er staat natuurlijk heel wat tegenover die hinder: een mogelijke schadevergoeding.’
Het schadeloket wil de komende tijd proberen zoveel mogelijk gedupeerden te motiveren de schade toch te melden. Het is daarvoor een proef gestart door in dorpen simpelweg de straat op te gaan en flyers uit te delen of mensen aan te spreken.
Nooit schade gemeld? Laat het ons weten
Woon je in het aardbevingsgebied, ben je huiseigenaar en heb je nog nooit schade gemeld bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen? Dan komen we graag met je in contact. Mail onze verslaggevers op gaswinning@rtvnoord.nl.