Toch extra ruimte voor woningeigenaren in energietransitiefonds

De aanleg van zonnepanelen op een dak
De aanleg van zonnepanelen op een dak © FPS/Jos Schuurman
Er komt toch speciale ruimte voor woningeigenaren zonder startkapitaal in het nog op te richten energietransitiefonds van de gemeente Groningen. Dat die ruimte er komt is opmerkelijk te noemen: vorige week leek daar geen meerderheid voor te zijn.
In die eerdere politieke discussie bleek dat een deel van de Groninger gemeenteraad zorgen had over de energietransitie die de gemeente voor ogen heeft. Het stadsbestuur wil namelijk in 2035 CO2-neutraal zijn en de stad moet gasvrij worden gemaakt. Maar kunnen de lagere inkomens het tempo van de gemeente wel bijbenen? Niet iedereen heeft een zak met geld achter de hand om de woning te isoleren of een warmtepomp te plaatsen. De gemeente wil die mensen helpen met een nog op te richten fonds. Over dat fonds wordt al geruime tijd gesproken, maar SP wilde vastleggen dat het nog op te richten fonds ook oog moet hebben voor woningeigenaren zonder startkapitaal.

GroenLinks vs. SP

Het creëren van extra ruimte in het fonds voor woningeigenaren zonder startkapitaal leidde vorige week tot een fel debat tussen SP en GroenLinks. SP deed een pleidooi voor om ruimte in het fonds te creëren waarmee woningeigenaren zonder eigen inleg toch geld kunnen krijgen voor de aankoop van bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat geld moet uiteraard wel terugbetaald worden.
GroenLinks liet de indruk ontstaan dat die aanvulling niet nodig is omdat daar al potjes voor bestaan. Volgens de SP was dat niet het geval. GroenLinks-wethouder Philip Broeksma wilde ook niks van het SP-plan weten: hij was van mening dat iedereen mee kan doen aan de energietransitie.

Nu toch wel

Een brede meerderheid in de gemeenteraad stemt in met het initiatief van SP, ook GroenLinks. 'Betaalbaarheid is een heel belangrijk punt voor ons', zegt Ceciel Nieuwenhout', een week na het debat tijdens de gemeenteraad. 'We willen dat de energietransitie een grote gelijkmaker wordt. De grote, vervuilende industrie betaalt en inwoners die het moeilijker hebben kunnen geholpen worden. De transitie moet toegankelijk zijn voor iedereen.'
Het nog op te richten fonds krijgt een startinjectie van 2 miljoen euro en wordt later aangevuld met opbrengsten uit zon- en windparken.
Dit bericht is aangepast omdat er eerst stond dat de besluitvorming rondom een nog op te tuigen energietransitiefonds was afgerond. De besluitvorming vindt plaats in januari.