Bewoners merken nog te weinig van samenwerking bevingsinstanties

Een onafhankelijk expert inspecteert namens het IMG bevingsschade bij een woning
Een onafhankelijk expert inspecteert namens het IMG bevingsschade bij een woning © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
Na ruim twee jaar merken bewoners nog te weinig van de samenwerking tussen de bevingsinstanties Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG). En dat kan beter, concluderen beide partijen in een evaluatie van hun samenwerking.
In potentie zijn er bijna 27.000 adressen in het aardbevingsgebied die kunnen overlappen in de systemen van beide organisaties. Een betere samenwerking tussen IMG en NCG zou de bewoner moeten ontlasten, omdat die dan minder met twee afzonderlijke instanties te maken heeft en veel meer één aanspreekpunt heeft.
Wie gaat waarover?
In Groningen zijn de afhandeling van bevingsschade en de versterking van huizen ondergebracht bij twee verschillende organisaties. De NCG richt zich op het inspecteren, beoordelen en veilig maken van huizen. Het IMG is verantwoordelijk voor de afhandeling van bevingsschade, immateriële schade en waardedaling van huizen.

Rust en overzicht

Volgens IMG en NCG ontstaat er ‘meer rust en overzicht’ bij bewoners als er een goede samenwerking is tussen de beide bevingsinstanties. Na ruim twee jaar samenwerken blijkt dat de beide organisaties zelf positief zijn over de samenwerking, maar dat de bewoners nog onvoldoende resultaat zien.
Een betere samenwerking tussen beide instanties kan er ook toe leiden dat meer Groningers het geld krijgen waar ze recht op hebben. Bijna 18.000 Groningers die wel met de versterking (en dus de NCG) te maken hebben, hebben namelijk nog nooit hun bevingsschade gemeld bij het IMG. Terwijl het zeer aannemelijk is dat ze wel schade hebben. Zij lopen mogelijk duizenden euro’s aan schadevergoeding mis als ze de schade niet melden.
‘Er kan in sommige situaties winst gehaald worden als herstel van schade en versterken samen worden opgepakt’, stelt de NCG. ‘De verwachting is dat bij een deel van deze adressen wel sprake is van mijnbouwschade, maar dit nog niet is gemeld door de bewoner. IMG en NCG willen zich ervoor inzetten dat deze mijnbouwschade alsnog wordt gemeld en afgehandeld.’

Essentiële voorwaarde

Maar voordat de beide organisaties echt goed kunnen samenwerken, moeten de ict-systemen eerst worden aangepast. Pas dan kan er simpel een standaardcontrole worden gedaan of een dossier ook bij de andere organisatie voorkomt. De NCG noemt dat ‘een essentiële voorwaarde voor een gezamenlijke aanpak’ op één adres. ‘Met andere woorden, als een woning voor versterking wordt aangemerkt dan moet standaard de check komen óf er ook een schadetraject loopt en vice versa.’
Zowel NCG als IMG verwacht in de toekomst nog meer overlap in dossiers. De NCG gaat zich als alle huizen geïnspecteerd en beoordeeld zijn de komende jaren steeds meer richten op de bouwkundige versterking en het IMG verwacht zich - na het wegwerken van de grootste hoeveelheid fysieke schademeldingen - meer toe te leggen op complexe schades en duurzaam herstel van woningen.