Toeslagenschandaal: 35 kinderen van Groningse slachtoffers uit huis geplaatst

Een knuffelbeer met geld
Een knuffelbeer met geld © Pixabay
Zo'n 35 kinderen van Groningse slachtoffers van het toeslagenschandaal zijn tussen 2015 en 2020 uit huis geplaatst. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Vorige maand publiceerde het CBS al landelijke cijfers. Daaruit bleek dat het landelijk om 1115 uit huis geplaatste kinderen ging. De cijfers die vandaag zijn gepubliceerd zijn een regionale uitsplitsing.
Het toeslagenschandaal ontstond doordat gezinnen die recht hadden op kinderopvangtoeslag door een fout als fraudeur werden bestempeld, en daardoor al het ontvangen geld moesten terugbetalen. Vaak ging dit om vele duizenden euro's, waardoor deze gezinnen in de financiële problemen kwamen, met alle gevolgen van dien. Onderzoek van RTL, Trouw, en de Kamerleden zoals Renske Leijten en Pieter Omtzigt bracht dit schandaal aan het licht. Het kabinet Rutte moest aftreden na een snoeihard rapport van een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer.

Oorzaak niet bekend

Volgens Tanja Traag, sociologe bij het CBS, valt uit deze cijfers niet op te maken of de uithuisplaatsingen ook daadwerkelijk het gevolg zijn van het toeslagenschandaal. 'Over de oorzaken van de uithuisplaatsingen is niets bekend.' Het is dus mogelijk dat kinderen uit huis zijn geplaatst nog vóórdat de ouders slachtoffer werden van het toeslagenschandaal.
De reden dat het CBS deze cijfers toch publiceert heeft volgens Traag te maken met de wens van het ministerie van Justitie en Veiligheid om te weten om hoeveel cases het in iedere regio gaat. 'Op basis daarvan wil het ministerie een inschatting maken hoeveel mensen er nodig zijn om de problemen van het toeslagenschandaal op te lossen.'
Dat er geen cijfers zijn gepubliceerd van vóór 2015 heeft te maken met het feit dat bij het CBS geen eerdere cijfers bekend zijn. Dat komt mede doordat gemeenten toen nog niet verantwoordelijk waren voor de jeugdzorg.