Werkgroep Schiermonnikoog stuurt brandbrief naar Unesco

Een deel van de Wadden
Een deel van de Wadden © Rijkswaterstaat
In een brandbrief aan de Unesco waarschuwt de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog op de risico's die het Waddengebied loopt door boringen naar gas en het aanleggen van stroomkabels.
Volgens de werkgroep verzaakt de Nederlandse regering haar zorgplicht voor de Waddenzee. Er zijn plannen om naar gas te boren vanaf Ternaard en bij de aanleg van twee hoogspanningskabels is een tracé dwars door Schiermonnikoog voorzien.

'Regering verzaakt haar plicht'

Dat brengt mogelijk onherstelbare schade voor de natuur met zich mee, vreest de werkgroep. In de brandbrief wordt de Unesco 'dringend' gevraagd het kabinet daar op aan te spreken.
'De regering verzaakt haar plicht. Zij dient het gebied vrij te houden van bedreigingen door derden, zoals gasboring door de NAM en het aanleggen van de kabels door Tennet', schrijft de werkgroep. Die zorgplicht vloeit volgens de werkgroep voort uit de ondertekening van het Unesco-verdrag in 2009. Daarin werd de Waddenzee aangewezen als uniek werelderfgoed-gebied.

Schade aan bodemleven

De schade door het aanleggen van de hoogspanningskabels zou ontstaan in het bodemleven van de Waddenzee, zoals mosselbanken en zeegrasvelden. De kabels zouden ook een blijvende diepe geul kunnen veroorzaken waardoor de Noordzee en Waddenzee daar met elkaar worden verbonden.

'Juridisch niet tegen te houden'

Eerder liet minister Blok van Economische Zaken en Klimaat weten dat de boringen bij Ternaard juridisch niet meer kunnen worden tegengehouden. De werkgroep vindt dat ze wel kunnen worden tegengehouden op grond van bepalingen in het Unesco-verdrag.