'Financiële gezondheid UMCG verder gedaald'

Het UMCG in Groningen
Het UMCG in Groningen © Jos Schuurman/ FPS
Door toenemende financiële lasten kunnen het UMCG en de andere zeven universitaire ziekenhuizen in ons land steeds moeilijker hun leidende rol in de gezondheidszorg vervullen.
Dat concludeert BDO in haar jaarlijks vergelijkend onderzoek waarin het accountantsbedrijf de financiële positie van de acht universitaire medische centra (UMC's) onder de loep neemt. Het UMCG krijgt als gemiddeld rapportcijfer een zes en staat daarmee onderaan de ranglijst.
Het rendement van de UMC's staat de laatste jaren steeds meer onder druk, concludeert BDO. Terwijl in 2017 het gemiddelde rendement nog 2,6 procent was, was dit in 2020 gedaald tot 0,7 procent. Het UMCG komt uit op 0,6 procent

Hogere personeelslasten

Stijgende personeelslasten zorgen ervoor dat de financiële resultaten steeds meer onder druk komen te staan. In 2020 kwamen daar de extra kosten van de coronapandemie bij. Bovendien is (gespecialiseerd) personeel steeds moeilijker te vinden.
Volgens BDO is er sprake van een zorgelijke ontwikkeling. De UMC's hebben weliswaar een vrij grote financiële buffer, maar door de dalende financiële resultaten dreigen ze hun belangrijke rol in 'de transformatie naar een duurzame zorg' niet langer te kunnen vervullen.

Lager rapportcijfer dan vorig jaar

Op basis van het rendement en een aantal andere boekhoudkundige criteria geeft BDO voor het boekjaar de acht UMC's een gemiddeld rapportcijfer van 6,8. Vergeleken met 2018 is dat een vol punt minder, stelt BD om daarmee te onderstrepen dat de financiële positie van de UMC's snel achteruitgaat. Het AMC steekt er met een negen als rapportcijfer bovenuit.
Naast de jaarlijkse benchmark van UMC's doet BDO ieder jaar eenzelfde onderzoek naar de financiële positie van algemene ziekenhuizen. Die scoren over 2020 een rendement van 1,5 procent. Beduidend beter dus dan de UMC's, maar ook onvoldoende, aldus BDO.