Natuurorganisaties doen voorzet voor gebied Matsloot-Westpoort

De Onlanden vanuit de uitkijktoren gezien
De Onlanden vanuit de uitkijktoren gezien © Stefan Bleeker/RTV Noord
Vijftien natuurorganisaties uit Drenthe en Groningen hebben dinsdagmiddag hun visie gepresenteerd over het gebied Matsloot-Westpoort. Ze willen een wildgroei aan kleine projecten aan de noordkant van De Onlanden voorkomen.
Met de visie geven de organisaties een voorzet aan de provincies Groningen en Drenthe, en de vier betrokken gemeenten. Er wordt gepleit voor een groene gebiedsontwikkeling met ruimte voor natuur, schrijft RTV Drenthe.

Grote opgave

'In het gebied moet rekening worden gehouden met uitbreiding vanuit de stad Groningen, de verkoop van grond door suikerfabriek Cosun, de mogelijkheid van een zonnepark, een elektriciteitsnetwerk en waterberging', zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Daarmee schetst hij direct de grote opgave in het gebied.
De ligging van het gebied, tussen De Onlanden en de A7, maakt het niet per se eenvoudiger om tot een goede visie te komen. 'Het is een soort niemandsland', zegt Hoekstra. 'Aan de ene kant maakt dat het lastig, aan de andere kant een uitdaging. We willen gaan voor een goede samenwerking met overheden in dit gebied. Als natuurorganisaties hebben we daar ervaring mee en zien we kansen liggen. Dit is vanuit ons een open uitnodiging om verder aan de slag te gaan.'

Zonnepark

De aanzet voor het maken van de gebiedsvisie kwam toen belanghebbende partijen in en om De Onlanden werden geconfronteerd met een plan voor een zonnepark. PowerField BV wil een park aanleggen op gekochte grond van een boer.
'Herman Sips van Natuurbelang De Onlanden benaderde mij toen om een visie te schrijven', zegt Hoekstra. 'We wilden een plan maken voor het hele gebied. We willen een aantal belangen aan elkaar koppelen hier, op basis van een ruimtelijke visie. We willen niet dat iedereen z'n eigen ding gaat doen in het gebied en daarbij aparte besluiten maakt. Dat zou zonde zijn, want hier liggen veel kwaliteiten. Die kun je beter koppelen.'

Beken verbinden

In totaal zijn vijftien organisaties bereid gevonden mee te werken aan de visie. Sips zegt dat er meer opgaven in het gebied liggen. Zo is er de waterberging in De Onlanden die er al jaren voor zorgt dat Groningen de voeten droog houdt.