Inmiddels 60.000 euro aan dwangsommen wegens overvol azc Ter Apel (update)

Mensen melden zich aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Mensen melden zich aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © Jos Schuurman/FPS
Westerwolde heeft inmiddels voor 60.000 euro aan dwangsommen opgelegd aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De gemeente wil daarmee het COA dwingen zich te houden aan het maximum toegestane aantal personen in de nachtopvang van het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Enkele weken geleden besloot Velema, mede op aandringen van de gemeenteraad, het COA een dwangsom op te leggen. Vrij vertaald: een laatste waarschuwing. Op elke nieuwe geconstateerde overtreding volgt een dwangsom van 20.000 euro per dag. 'Dat is afgelopen week drie keer gebeurd', aldus woordvoerder Kasper Schomaker.
We gaan in elk geval niet niks doen
Kasper Schomaker - woordvoerder Westerwolde
Na elke opgelegde dwangsom heeft het COA zes weken de tijd bezwaar te maken. Tot nu toe heeft het COA dat nog niet gedaan, zegt Schomaker: 'De dwangsom is gelimiteerd tot een maximum van honderdduizend euro. We hebben nog niet besloten wat we daarna gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. We gaan in elk geval niet niks doen. Het is dus niet zo dat, als het COA honderdduizend euro betaalt, dat ze dan van ons af zijn.'

Onveilige situatie

De toestroom van het aantal asielzoekers naar het landelijk aanmeldcentrum in Ter Apel is de laatste maanden groter dan normaal. Dat leidde tot een onveilige situatie in de nachtopvang. Volgens de vergunning van de gemeente mogen er maximaal tweeduizend asielzoekers in het azc verblijven, waarvan maximaal 275 in de nachtopvang.
Sinds oktober wordt dit maximumaantal regelmatig overschreden. Pas gearriveerde asielzoekers moeten noodgedwongen overnachten op de grond of op een stoel. De GGD constateerde in oktober dat er sprake was van onhygiënische en onveilige omstandigheden. Sindsdien dringt burgemeester Jaap Velema bij het COA erop aan maatregelen te nemen om de situatie in het aanmeldcentrum te verbeteren.

Gebrek aan opvangplekken

Op zijn beurt kampt het COA kampt met een gebrek aan voldoende opvangplaatsen. Inmiddels zijn gemeenten elders in het land na aandringen van het kabinet bijgesprongen door tijdelijke opvangplekken beschikbaar te stellen. Dat zorgt ervoor dat de de druk op 'Ter Apel' afneemt, maar de vraag is voor hoelang nog.
Om de problemen echt op te lossen, zijn er op korte termijn meer opvangplekken nodig, die voor langere tijd kunnen worden gebruikt. Het COA verwacht overigens volgend jaar landelijk minstens 42.000 (permanente) opvangplekken nodig te hebben. Momenteel zijn dat er ongeveer 34.000.

Reactie COA

Een woordvoerder van het COA laat schriftelijk weten: 'Het opleggen van de dwangsom is aan de gemeente Westerwolde. Voor ons is de urgentie ook zonder dwangsom aanwezig. Overschrijdingen zijn onwenselijk voor omwonenden, maar ook voor onze medewerkers en de asielzoekers die bij ons verblijven. Daarom zijn wij ook druk bezig met nieuwe locaties voor opvang, waar we de hulp en instemming van andere gemeenten voor nodig hebben.'
De woordvoerder gaat niet in op de vraag of het COA bezwaar gaat maken tegen de opgelegde dwangsommen.
De gemeente Westerwolde heeft vorige week het COA verzocht het maximum aantal asielzoekers in de nachtopvang te verlagen van 275 naar 100. Volgens burgemeester is dat nodig vanwege de huidige coronamaatregelen, die voorschrijven minimaal anderhalve meter afstand te houden. Het COA heeft hier nog geen oplossing voor.
Dit bericht is aangevuld met de reactie van het COA.