Ministerie gaat toch alternatieve route stroomkabel Schier onderzoeken

De stroomkabel zou onder Schiermonnikoog doorgaan
De stroomkabel zou onder Schiermonnikoog doorgaan © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
Het ministerie van Economische Zaken gaat opnieuw bekijken welke routes er genomen kunnen worden voor ondergrondse stroomkabels op zee. De kabels zijn nodig om de stroom van nieuwe grote windmolenparken op de Noordzee naar de Eemshaven te krijgen.
Omdat nu duidelijk is waar nog meer windparken komen, gaat EZ opnieuw naar mogelijke routes kijken. In de periode tot en met 2030 komen er nieuwe windmolens bij in de Noordzee om meer duurzame stroom op te wekken.
Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft de Tweede Kamer daarover donderdagmiddag geïnformeerd. Eerder werd al duidelijk dat er nieuwe onderzoeken zouden komen. Maar daarover is nu de knoop doorgehakt.

Ministerie komt terug op keuze

Het ministerie had al een keuze gemaakt voor de kabelroute, maar komt daar nu op terug. De zogeheten west route zou onder Schiermonnikoog door gaan. Dat zorgde voor veel verzet bij eilanders en natuurorganisaties.
Bovendien toonde een recent onderzoek aan dat de aanleg grote impact zou hebben op de natuur en dat er alternatieven zijn op een oostelijke route. Die worden nu verder onderzocht. Het plan voor een stroomkabel onder Schier gaat daarom voorlopig de ijskast in.
De oorspronkelijke route van de kabel die onder Schier door zou gaan
De oorspronkelijke route van de kabel die onder Schier door zou gaan © RTV Noord

Focus op tracés aan oostkant

De focus van de nieuwe onderzoeken komt op tracés aan de oostelijke kant van de Waddeneilanden en aanlanding van de kabel in de Eemshaven te liggen. Deze oostelijke route zou eerst technisch te uitdagend zijn. Daar liggen veel kabels en een gasleiding. In eerste instantie zou een stroomkabel daar niet mogelijk zou zijn.
Nu wordt daar opnieuw naar gekeken. Daarbij wordt rekening gehouden met de natuur, met belanghebbenden en met omwonenden. Dit gebeurt door middel van onderzoek, inspraak, onderbouwing, mogelijkheden tot beroep en het afgeven van vergunningen.
Ook onderzoekt het ministerie of er gebruik gemaakt kan worden van waterstofleidingen.

Kabel onder Schier nog niet van de baan

Het besluit van het ministerie om nieuwe opties te gaan onderzoeken zal niet betekenen dat de kabelroute onder Schier van de baan is. Dat is voor het Rijk nog steeds een serieuze optie.