Voorbereiding baanverlenging in volle gang

GRONINGEN - De voorbereidingen voor de uitbreiding van de start- en landingsbaan van Groningen Airport Eelde zijn inmiddels in volle gang.
Donderdag 14 januari houdt het vliegveld een 'marktdag'. Bouwondernemers die overwegen zich in te schrijven voor de baanverlenging van 1800 naar 2500 meter worden dan geïnformeerd over de aanbesteding van de klus.
Onlangs maakte de Europese Commissie bekend geen bezwaar te hebben tegen de rijkssubsidie voor de baanverlenging. De luchthavendirectie hoopt op 1 februari met de aanbestedingsprocedure te kunnen beginnen.
Dit onder voorbehoud van nog lopende bezwaren van tegenstanders van de baanverlenging, die al ruim veertig jaar lang de baanverlenging weten tegen te houden. Toch gaat de luchthavendirectie er nu van uit dat de tijd van slepende bezwaarprocedures voorbij is.