'Begin je een webshop, let op de strenge regels'

Koen Konings
Koen Konings
Gelokt door aantrekkelijke verdiensten starten iedere maand tussen de twee- en drieduizend mensen een webshop. Meestal om kleding of huis- en tuinspullen te verkopen. Maar regels voor webshops zijn streng en worden voortdurend verder aangescherpt, waarschuwt IT-advocaat en NoordZaken-expert Koen Konings.
Door de aanhoudende coronamaatregelen verplaatst nog meer handel zich van de echte wereld naar online. Een webshop opzetten kan dus zeer lucratief zijn. Maar online winkels zijn aan regels gebonden en de Hoge Raad heeft ondertussen beslist dat er strenger gecontroleerd moet worden of een webshop zich aan die regels houdt.
De Europese wetgever probeert consumenten goed te beschermen. Zo is er een uitgebreide informatieplicht over de online verkoper en de producten. Webshops doen er daarom goed aan om na te gaan of zij alle informatie netjes op hun website hebben staan.
Anders dan in een fysieke winkel kan de klant het product immers niet goed zien, voelen, passen of besnuffelen.

Welke informatie moet een klant krijgen

Een consument dient vóórdat hij online iets koopt geïnformeerd te worden over de belangrijkste kenmerken van de zaken of diensten (wat de consument koopt). Ook moet duidelijk zijn wie de eigenaar van de webshop is, waar de online-winkel is gevestigd en hoe deze telefonisch bereikbaar is. De eigenaar van de webshop mag zich dus niet verbergen.
Ook moet de informatie over de prijs, inclusief alle belastingen duidelijk zijn. Daarnaast moet er uitleg zijn over het recht op ontbinding van de overeenkomst.
De opsomming geeft een indruk, maar de volledige lijst is een stuk langer. Verder moet deze informatie op een passende wijze en in begrijpelijke taal aan de consument worden verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld per mail.

Rechters toetsen strenger

Als een geschil met een webshopklant escaleert tot de rechter, dan zal deze de regels controleren. De rechter kan er ook sancties aan verbinden wanneer een webshop niet aan de regels voldoet.
Begin november heeft de Hoge Raad beslist dat rechters bij onenigheid tussen klant en webshop moeten controleren of de online-handelaar voldoet aan de plicht om belangrijke informatie te delen met de consument.
Met deze uitspraak van de Hoge Raad worden consumenten nóg beter beschermd. Zo was het al duidelijk dat consumenten onder sommige voorwaarden zelf de overeenkomst kunnen ontbinden als aan bepaalde regels niet is voldaan. Nu is het duidelijk dat ook de rechter uit eigen beweging moet controleren en over kan gaan tot (gedeeltelijke) vernietiging van de overeenkomst.

Wat moet je hiermee?

Bescherming van het consumentrecht is dus toegenomen. Voor eigenaren van webshops is dat een belangrijk signaal. Het is zaak ontbinding door de klant of sancties van de rechter te voorkomen. Mijn advies aan iedereen die een webshop heeft of wil starten, is om de online informatieplichten nog eens goed tegen het licht te houden.
Koen Konings is IT-advocaat bij NORD Advocaten te Groningen en schrijft voor NoordZaken over juridische kwesties waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen.