Westerwolde voert druk op COA verder op wegens overvol azc Ter Apel

Asielzoekers in rij voor de bus bij het aanmeldcentrum Ter Apel
Asielzoekers in rij voor de bus bij het aanmeldcentrum Ter Apel © Jos Schuurman/ FPS
Westerwolde heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers nog eens twee dwangsommen van elk 20.000 euro opgelegd. Controleurs van de gemeente stelden vorige week vast dat opnieuw meer mensen in de nachtopvang verbleven dan is toegestaan.
Daarmee komt het totale bedrag aan dwangsommen van Westerwolde aan het adres van het COA op honderdduizend euro, voorlopig het maximum. De gemeente wil met deze maatregel het COA dwingen zich te houden aan de vergunning voor de nachtopvang in het aanmeldcentrum. Daar verblijven pas gearriveerde asielzoekers, in afwachting van het begin van hun asielaanvraag.

Gemeente heeft twee opties

Voor het vervolg heeft de gemeente twee opties, legt woordvoerder Kasper Schomaker uit: 'De eerste mogelijkheid is dat we opnieuw een dwangsomtraject ingaan. Dat kan het overigens om meer en hogere bedragen gaan dan tot toe.'
'De tweede mogelijkheid is', gaat Schomaker verder,' dat we overgaan tot een last onder bestuursdwang. Dat houdt in dat de gemeente aangeeft wat er moet gebeuren om de overtreding ongedaan te maken. En als dat niet binnen de gestelde termijn gebeurt, dan laat de gemeente dit doen op kosten van het COA.'

Officiële brief

Schomaker wil niet vooruit lopen op de praktische uitvoering van de tweede optie. De gemeente heeft inmiddels besloten welke van de twee mogelijkheden het wordt, maar Schomaker wil daarover nog niets kwijt: 'Eerst moet het COA daarvan officieel per brief op de hoogte worden gesteld.'
De brief gaat waarschijnlijk deze week nog de deur uit. Het COA heeft overigens bij iedere opgelegde dwangsom zes weken de tijd bezwaar te maken. Volgens Schomaker is dat tot nu toe nog niet gebeurd.

Maximaal 275 personen in de nachtopvang

In de voorwaarden van de vergunning voor de nachtopvang staat dat daar maximaal 275 personen mogen verblijven. De laatste maanden wordt dit aantal vaak overschreden, als gevolg van de toegenomen stroom vluchtelingen die naar ons land komt.
Nadat de GGD constateerde dat de hygiëne en de veiligheid in het overbevolkte aanmeldcentrum onder de maat waren, sloegen burgemeester Velema en Veiligheidsregio Groningen alarm. Mede onder druk van Den Haag stelden gemeenten verspreid over het land noodopvangplekken beschikbaar.
Gevraagd om een reactie verwijst COA-woordvoerder Sonja Kloppenburg naar een eerdere verklaring: 'Het opleggen van de dwangsom is aan de gemeente Westerwolde. Voor ons is de urgentie ook zonder dwangsom aanwezig. Overschrijdingen zijn onwenselijk voor omwonenden, maar ook voor onze medewerkers en de asielzoekers die bij ons verblijven.'
Coronamaatregelen
Overigens dringt de gemeente bij het COA erop aan het aantal asielzoekers in de nachtopvang terug te brengen tot maximaal honderd vanwege de coronamaatregelen zoals die door het RIVM zijn vastgesteld.

Duizenden vluchtelingen nog zonder woning

Het grootste deel van deze opvangplekken is tijdelijk van aard. Het COA heeft intussen aangegeven volgend jaar minstens 13.000 structurele opvangplekken extra nodig te hebben. Daar komt bij dat in de bestaande azc's momenteel duizenden vluchtelingen wonen, die in ons land mogen blijven, maar voor wie nog steeds geen woning beschikbaar is. Bovendien is het COA ook belast met de huisvesting van de Afghaanse evacués die sinds augustus naar ons land zijn gehaald, omdat hun leven in hun vaderland gevaar liep.