Groningen dé energieprovincie van Nederland? 'Daar lijkt nu geen sprake van'

Windpark TNW is volgens de briefschrijvers nodig om de industrie te verduurzamen
Windpark TNW is volgens de briefschrijvers nodig om de industrie te verduurzamen © Koos Boertjens/Groningen Seaports
Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) vrezen door kabinetsplannen vertraging in de verduurzaming van de industrie. Beide partijen roepen de Tweede Kamer en het Rijk op om zich te houden aan eerder gemaakte afspraken.
Het havenbedrijf en de werkgeversorganisatie hebben maandag een brandbrief geschreven aan de Tweede Kamer als reactie op een onlangs verschenen brief van het kabinet over het beleidsstuk 'Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2030'.

'Plannen staan haaks op verduurzaming industrie'

Daaruit blijkt volgens de briefschrijvers dat er tot 2030 geen nieuw windpark aangesloten wordt in de Eemshaven en is de oplevertermijn van het windpark ten noorden van de Waddeneilanden (TNW) onduidelijk geworden.
In de brandbrief staat dat 'wind op zee cruciaal is voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waar tot 2030 zo'n 9 miljard euro aan investeringen staan gepland die duizenden banen genereren. De huidige plannen staan volledig haaks op de verduurzaming van de industrie en de afspraak uit het Nationaal Programma Groningen dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft.'
In september waarschuwde Groningen Seaports-directeur Cas König tegenover RTV Noord en Follow the Money niet verder te kunnen met de waterstofplannen in Groningen als de overheid niet helpt. 'Niet alleen financieel, ze moeten ook randvoorwaarden scheppen. Bijvoorbeeld door het aanwijzen van gebieden op zee waar de windmolenparken kunnen komen.'

'Opschuiven windpark nadelig voor klimaatopgave'

Volgens Groningen Seaports en SBE is windpark TNW snel nodig om de industrie te verduurzamen. 'In 2030 zal al zestien keer meer elektriciteit nodig zijn dan in 2020. Het opschuiven van het windpark TNW heeft daarmee een direct effect op het realiseren van de klimaatopgave.'
De briefschrijvers zeggen dat de vraag naar stroom onverminderd groot blijft en groeit. Elk jaar uitstel betekent volgens hen meer fossiele opwek met meer CO2-uitstoot als gevolg. 'Als de 700 megawatt van het windpark TNW fossiel wordt opgewekt, betekent dat elk jaar tot 2.240.000 ton CO2 die vrijkomt', geven ze als voorbeeld.

10 gigawatt op zee met aanlanding in Eemshaven

Groningen Seaports en SBE vrezen dat onvoldoende en niet tijdig beschikbare duurzame elektriciteit uit wind op zee desastreus is voor het perspectief van het industriecluster in Noord-Nederland.
'Wind op zee is een cruciaal element voor onze bijdrage aan de klimaatopgave, voor de opbouw van een waterstofeconomie en voor de werkgelegenheid in onze regio. Wij vragen om een perspectief van 10 gigawatt wind op zee met aanlanding in de Eemshaven.'

Blijft Groningen dé energieprovincie?

Volgens het havenbedrijf en de werkgeversorganisatie kunnen vanwege die hoeveelheid wind op zee tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven en kunnen er nog eens tienduizenden nieuwe banen bijkomen.
'In het Nationaal Programma Groningen is afgesproken dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. Daar lijkt nu geen sprake van omdat er veel te weinig en te laat perspectief wordt geboden op wind op zee', doelen ze op de kabinetsplannen.