Hans Alders legt gemeente en RUG op pijnbank: 'Met de bewoners wordt niet gesproken'

Hans Alders in zijn tijd als Nationaal Coördinator Groningen
Hans Alders in zijn tijd als Nationaal Coördinator Groningen © Anton Kappers/ANP Foto
Het was opmerkelijk te noemen: oud-commissaris van de Koningin Hans Alders liet woensdag namens meerdere binnenstadsbewoners van zich horen tijdens twee vergaderingen van de Groninger gemeenteraad. De kern van zijn boodschap: de gemeente heeft weinig oog voor de bewoners van het A-Kwartier.
Alders spreekt als bestuurlijk zwaargewicht niet vaak op persoonlijke titel tijdens vergaderingen, zoals die van woensdagavond. Op de agenda stond de aanpak van de binnenstad. Alders zelf woont in de binnenstad. Naast voormalig commissaris van de Koningin was hij tot enkele jaren geleden Nationaal Coördinator Groningen en begin jaren 90 minister van Volkshuisvesting.
Hij liet van zich horen namens de binnenstadsbewoners van de Grote Kromme Elleboog, Turftorenstraat, Akerkstraat én namens de buurtvereniging A-Kwartier. Een deel van het A-kwartier is al aangepakt, maar een ander deel gaat nog op de schop. De prostitutie verdween uit die wijk en daarom wilde de gemeente de straten aanpakken. Net zoals op andere plekken in de stad is gebeurd, wilde de gemeente ook daar de 'openbare ruimte terugwinnen'.
Een impressie van de plannen met de buurt op vier plekken
Een impressie van de plannen met de buurt op vier plekken © Gemeente Groningen

In gesprek met bewoners

In de binnenstad, waaronder het A-Kwartier, wordt nog altijd druk gewerkt. Alders merkt namens meerdere bewoners op dat er echter weinig met de bewoners wordt gesproken. 'Het is indrukwekkend om te zien met wie er allemaal gesproken is, maar vastgesteld moet worden dat de bewoners daarin ontbreken. Na veel aandringen heeft een gesprek over de binnenstadsvisie plaatsgevonden, maar dat maakt geen onderdeel uit van de normale opzet.'

Kritiek op universiteit

Alders richt zich namens de bewoners woensdagavond ook tot de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), die eveneens in de binnenstad zetelt. 'Het gekke is dat de RUG veel vraagt, maar in de praktijk geen blijk geeft dat ze samenleeft met andere bewoners in de binnenstad.' Met die woorden verwijst hij naar de parkeerproblemen die er zijn in de binnenstad.
De RUG moet zich gedragen als een goede buurman
Hans Alders namens bewoners
De RUG weigert namelijk om een reikende hand te bieden. Het A-kwartier verliest parkeerplaatsen omdat de buurt voor een gedeelte een fiets- en voetgangersgebied wordt. De parkeerplaatsen van het Harmoniegebouw zouden een uitkomst kunnen bieden: die zijn namelijk niet bezet in de avonduren en in het weekend. De RUG wil niet meewerken aan die oplossing. Alders noemt dat 'onverstandig'.
Binnenstadsbewoners vinden het volgens Alders hoog tijd worden dat de gemeenteraad een duidelijk signaal afgeeft richting de universiteit. 'Wees de RUG niet alleen behulpzaam bij haar wensen, maar wijs er ook op dat het normaal moet worden dat de RUG zich gaat gedragen als een goede buurman.'
Hans Alders tijdens de inspraaksessie in de gemeenteraad
Hans Alders tijdens de inspraaksessie in de gemeenteraad © Gemeente Groningen/Beeldbewerking RTV Noord

Alders meldt zich nogmaals

Hans Alders laat tijdens een vergadering over het verkeer in de stad Groningen namens de bewoners nogmaals van zich horen. Daarin spaart hij het huidige beleid van de gemeente allerminst. 'De stellingname van het college is dat met alle belangen rekening is gehouden, maar dat blijkt nergens uit', aldus de eerste woorden van de PvdA'er.
Hij snijdt opnieuw de situatie rondom het tekort aan parkeerplaatsen aan. In overleg met de gemeente kunnen bewoners van de Turftorenstraat hun auto in plaats van op straat, kwijt in een buurtstalling. Die verandering zorgt voor een financiële verschuiving. Waar een parkeervergunning voor op straat 294 euro per jaar kost, is het parkeren in de buurtgarage jaarlijks 864 euro.
Het huidige beleid heeft een hoog struisvogelgehalte
Hans Alders namens bewoners
Het huidige college wil dat alle lagen van de bevolking in de binnenstad moeten kunnen wonen, dus niet alleen diegene met voldoende geld op de rekening. Alders en zijn medebewoners zien die opvatting niet terug in het beleid dat de gemeente hanteert. 'Of je hebt geen auto, of je beschikt over voldoende middelen (geld, red.), maar zeker is dat met deze beleidskeuze er geen plek is voor lagere inkomens in de binnenstad. Wordt het niet tijd voor een visie op het parkeren van de bewoner van de binnenstad? Nu wekt het beleid de indruk van een hoog struisvogelgehalte.'

Diepenring

Ook tijdens de vergadering over het verkeer snijdt Alders aan dat de gemeente niet naar de bewoners luistert. Hij illustreert dat aan de hand van de aanpak van de Diepenring, waar de verkeerssituatie verandert omdat er meer bussen gaan rijden. 'De knip in de Diepenring richt zich op de verkeersbewegingen van de bezoekers van de binnenstad. De vraag of dit ook moet gelden voor de bewoners, wordt afgedaan met de mededeling dat ook bewoners met andere routes worden geconfronteerd. Alleen voor bussen en hulpdiensten geldt een uitzondering. Als dat mogelijk is, dan is het ook denkbaar dat bewoners in die uitzondering worden meegenomen.'
Kortom: bewoners zijn de dupe van een regeling die is bedacht voor bezoekers van de binnenstad, stelt Alders.
Het gemeentebestuur reageerde niet op de woorden van Alders. Beide vergaderingen waren bedoeld voor mensen die hun zegje wilden doen. Raadsleden kunnen de aandachtspunten van de insprekers overnemen, of naast zich neerleggen.