Parlementaire enquêtecommissie onderzoekt honderdduizenden documenten

De Tweede Kamer
De Tweede Kamer © Flickr
De onderzoekers van de parlementaire enquêtecommissie hebben inmiddels bij tientallen partijen enkele honderdduizenden documenten opgevraagd. Het gaat om documenten van onder meer ministeries, NAM, Shell, ExxonMobil en betrokken overheidsinstanties.
De commissie heeft recent ‘aanleiding gezien voor het navorderen van informatie’, is te lezen in een voortgangsbrief. Het gaat om aanvullende stukken die bleken te ontbreken of die niet specifiek zijn opgevraagd. De commissie krijgt namelijk alleen de informatie die het vordert bij instanties. Wat niet wordt opgevraagd, wordt niet geleverd.

Team van 17 ondersteunt Kamerleden

De Kamerleden die in de commissie zitten worden ondersteund door een onderzoeksteam. Inmiddels analyseren zeventien medewerkers alle documenten. Op basis daarvan is een feitenonderzoek gemaakt. Daarnaast zijn er tot nu toe 18 technische briefings geweest met deskundigen.

Opnieuw op bezoek

In de kerstvakantie komen de Kamerleden van de commissie opnieuw naar Groningen voor een werkbezoek. Ze gaan dan weer in gesprek met gedupeerden, geestelijk zorgverleners in het bevingsgebied, de gasbedrijven en bestuurders. De commissie was in de zomer ook al voor een tweedaags werkbezoek in Groningen.

Nieuwe fase

Begin januari gaat het onderzoek dan een nieuwe fase in. Dan beginnen besloten voorgesprekken met betrokken in het aardbevingsdossier. Met die gesprekken wil de commissie niet alleen de kennis vergroten, maar ook voorlopige conclusies toetsen en cruciale momenten, getuigen en deskundigen selecteren voor de openbare verhoren.
De besloten voorgesprekken duren twee maanden en worden vijf dagen per week onafgebroken gevoerd. Deelname aan deze gesprekken is nog vrijwillig.

Strafbaar

De vrijwilligheid vervalt wanneer getuigen worden opgeroepen voor de openbare verhoren. De commissie kan getuigen oproepen en onder ede verhoren. Niet meewerken of meineed zijn strafbaar. De voorbereiding daarvan begint in juni. Als alles volgens planning verloopt zijn ze eind oktober afgerond.
In februari 2023 moet het onderzoeksrapport af zijn en wordt het aangeboden aan de Kamer. Daarna volgt er nog een debat met de Tweede Kamer.
Centrale vraag
De parlementaire enquêtecommissie is begin februari van dit jaar geïnstalleerd. Voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks), Anne Kuik (CDA), Peter Kwint (SP), Gijs van Dijk (PvdA), Judith Tielen (VVD), Hülya Kat (D66) buigen zich over de centrale vraag: ‘Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en de versterking op cruciale momenten verlopen, welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers?’

Doel
Het doel is: ‘Waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief voor Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.

Budget
Voor het onderzoek is 4,3 miljoen euro beschikbaar gemaakt in de begroting van de Tweede Kamer. Volgens voorzitter Van der Lee verloopt het onderzoek tot nu toe volgens planning en binnen budget.

De hele onderzoeksopzet van de enquêtecommissie kun je lezen via deze link.