Personeelstekort Omgevingsdienst dreigt ontwikkeling Groninger havens te remmen

Het kantoor van de Omgevingsdienst in Veendam
Het kantoor van de Omgevingsdienst in Veendam © RTV Noord/Mario Miskovic
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is druk op zoek naar nieuwe adviseurs, toezichthouders en vergunningverleners. Op een personeelsbestand van 200 mensen heeft de Omgevingsdienst momenteel 10 vacatures en dat worden er in de nabije toekomst nog meer, voorspelt directeur Nienke Baars.
De ODG houdt zich met name bezig met de verschillende regels en wetten die het milieu en de leefomgeving moeten beschermen. Denk aan thema's als werken met gevaarlijke stoffen, energie, geluidsoverlast, luchtkwaliteit en bodemkwaliteit. De Omgevingsdienst verleent vergunningen en controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Dreiging op de loer

In Delfzijl en de Eemshaven gaan de ontwikkelingen de laatste tijd zo snel, dat de Omgevingsdienst nu met een tekort aan personeel zit. Er zijn eigenlijk te weinig mensen die zich bezig kunnen houden met het verlenen van vergunningen en met toezicht, handhaving en advies. Dat dreigt voor problemen te zorgen in de Groninger havens.
We hebben een paar bedrijven die zeggen: dit moet nu niet te lang meer duren.
Cas König - directeur Groningen Seaports
'Er is een enorme belangstelling van bedrijven', zegt Groningen Seaports-directeur Cas König. 'Al die bedrijven hebben een groen randje. Ze zijn circulair bezig of met bio-based chemie bijvoorbeeld. Vaak zijn dat innovatieve nieuwe productieprocessen en soms wordt er dan iets uitgestoten dat nog nooit eerder is uitgestoten.'
'Voor ons en die bedrijven is het van groot belang dat de juiste mensen dan bij de ODG zitten. Als dat niet het geval is, dan remt dat de ontwikkeling van de Eemshaven en Delfzijl.' Er hebben zich nog geen bedrijven teruggetrokken omdat de vergunningverlening te lang duurde, zegt König. Maar die dreiging is wel serieus. 'We hebben een paar bedrijven die zeggen: dit moet nu niet te lang meer duren.'

Krapte op arbeidsmarkt

Ook de provincie Groningen maakt zich lichtelijk zorgen over het tekort aan personeel bij de ODG. Zeker omdat er in onze provincie ook nog volop mensen zijn die niet aan de bak komen.
Provinciebestuurder Tjeerd van Dekken (PvdA): 'In Groningen werken we aan de toekomst van Nederland en die toekomst is nu als het gaat om vacatures op het gebied van vergunningverlening, toezicht en advies. We realiseren ons dat de arbeidsmarkt krap is en daarom zullen we ook gezamenlijk moeten investeren in kennisontwikkeling, scholing en begeleiding.'

Eisen verschuiven

Directeur Nienke Baars van de ODG stelt dat de eisen die gesteld worden aan hun medewerkers aan het verschuiven zijn. 'We keken er altijd naar of iemand van de juiste opleiding kwam van de Hanzehogeschool of de Rijksuniversiteit, maar we richten ons nu vooral op mensen die interesse hebben in milieu en onze leefomgeving. Dus als iemand geschiedenis heeft gestudeerd, is die ook welkom. Maar we vragen van zo iemand wel dat hij of zij gemotiveerd is om het vak te leren.'
Daar komt volgens Baars bij dat de coronapandemie ook zaken heeft veranderd. Als toezichthouder werk je weliswaar op locatie, maar voor adviseurs en vergunningverleners is dat niet per definitie nodig. 'Dan maakt het niet uit of je aan de andere kant van de Afsluitdijk woont of dat je in Muntendam woont en op de fiets naar ons kantoor in Veendam kunt.'