Kritiek groeit: 'Internationale studenten krijgen geen eerlijke informatie over de woonsituatie'

Internationale studenten tijdens de bezetting van het Academiegebouw in Groningen begin september 2021
Internationale studenten tijdens de bezetting van het Academiegebouw in Groningen begin september 2021 © ANP
De RUG en Hanzehogeschool moeten internationale studenten mededelen dat ze zonder woonruimte niet in Groningen moeten gaan studeren. Daarvoor pleiten D66 en de oppositiepartijen VVD, SP en Student en Stad in Groningen.
De Hanzehogeschool zegt dat zo'n boodschap kan, maar de RUG wil er niet aan. 'Ik kan dat nu wel stoer zeggen', zegt Hans Biemans namens de universiteit, 'maar de facto kiezen de mensen natuurlijk zelf. Ik kan het dus wel uitspreken om jullie blij te maken, daar ik weet dat het geen effect heeft.'
Volgens een deel van de gemeenteraad moet de communicatie scherper. Dat omarmt Biemans dan weer niet. 'Dat hebben ze in Twente en Rotterdam ook gezegd en daar heeft het niks uitgemaakt.' Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wil ook niet per se die woonboodschap uitdragen, maar wijst wel op een eerlijke voorstelling van zaken.

'Noodopvang hoort bij een internationale studentenstad'

'Jongeren weten in welke situatie ze terecht komen als ze geen kamer hebben', zegt de wethouder. Als de toekomstige studenten geen kamer hebben, zijn ze aangewezen op de noodopvang. Die noodopvang is volgens wethouder een blijvertje: 'Dat hoort bij een internationale studentenstad. We moeten niet elk jaar kijken waar we een plekje kunnen vinden. We moeten kijken naar een structurele oplossing.'
De stadsbestuurder wil geen slaapzalen met tientallen bedden meer faciliteren, maar naar een opvang van hoger niveau. 'Als wij een goede onderwijsstad willen zijn, dan gaat het niet alleen om onderwijs, maar ook om huisvesting.' De wethouder liet eerder ook al weten dat de onderwijsinstellingen duidelijker moesten zijn over de woningnood in de gemeente Groningen.
Een noodopvang voor studenten in 2018
Een noodopvang voor studenten in 2018 © Archief RTV Noord

September: 'Instroom bevriezen'

PVV en SP wilden eerder dit jaar de instroom van internationale studenten bevriezen, omdat de woningmarkt de vraag niet aankon. Zover wilden andere partijen niet gaan, maar de kritiek is sindsdien wel aangezwollen.
Aan de Hanzehogeschool is 10 procent van het totale aantal studenten een internationale student - zo'n 3000 personen. Dat aantal ligt hoger bij de universiteit, daar gaat het om 9.000 studenten. 'Wij hebben weinig instrumenten om studenten te weigeren of om ze naar andere plekken te bewegen', zegt Biemans namens de RUG.
Onze reputatie staat wel degelijk onder druk
Jim Lo-A-Njoe - raadslid D66

Zorgen over reputatie

Toch vinden meerdere partijen dat de universiteit meer inzet moet plegen. 'De RUG maakt reclame door heel Europa, daar kan je zelf iets aan doen', zegt Steven Bosch namens Student en Stad. Ook SP is kritisch: 'Ik ben niet tegen internationalisering, maar ik maak mij grote zorgen over de plek van de Hanze en de RUG in onze stad', zegt Jimmy Dijk.
Opvallend is dat coalitiepartij D66 ook kritisch is ten opzichte van de grote aantallen internationale studenten. 'Onze reputatie staat wel degelijk onder druk', meent Jim Lo-A-Njoe. 'Meerdere studenten geven aan dat ze geen eerlijke informatie krijgen over de woonsituatie in Groningen.' De D66'er vindt dat de onderwijsinstellingen een grotere rol hebben dan enkel een opleiding aanbieden. 'Je moet ook kijken naar zaken die horen bij een studententijd.'

Tevreden over samenwerking

Gemeente, onderwijsinstellingen, studentenorganisaties en woningcorporaties laten weten dat er sprake is van een goede samenwerking op het gebied van huisvesting voor studenten.
CDA'er René Bolle krijgt daar een vreemde smaak van in zijn mond: 'We zitten hier omdat er een aantal maanden geleden een bezetting is geweest. Het kan dan nu wel zo zijn dat de samenwerking goed is, maar ik kan me herinneren dat in de zomer werd gezegd dat de gemeente voor voldoende huisvesting moet zorgen. Fijn dat de samenwerking nu als goed wordt ervaren, maar we zitten hier niet uit weelde.'
Studenten na afloop van de bezetting eerder deze maand
Studenten na afloop van de bezetting eerder deze maand © ANP

Communicatie

De RUG wilde tijdens het debat van woensdagochtend geen harde toezeggingen doen over de aanpak van de instroom van studenten, behalve dat de communicatie onder de loep wordt genomen. 'Je moet het op communicatie goed doen, maar dat is een lastig vraagstuk. In het buitenland is men gewend dat je in het eerste jaar huisvesting krijgt op de campus, maar dat is hier niet het geval. Ondanks dat wij dat zeggen wordt het niet op die manier begrepen', aldus Biemans. De gemeente en onderwijsinstellingen zijn wel van plan om woningbouw op de campus te realiseren, concreet is dat echter nog niet.
Hij betoogt verder dat de RUG geen groeiplannen heeft en dat Nederlandse en Europese studenten niet geweigerd kunnen worden als ze voldoen aan de toelatingseisen. De optie vanuit de raad om buiten de EU te stoppen met wervingscampagnes wordt niet overgenomen door de RUG. 'Ik wil in de voorlichting scherp zijn door te zeggen dat je op tijd een kamer moet hebben', zegt Biemans.