Woningcorporaties over afschaffing verhuurderheffing: 'Dit scheelt ons miljoenen'

Wachten op een sociale huurwoning duurt in Groningen vijf jaar
Wachten op een sociale huurwoning duurt in Groningen vijf jaar © Compilatie RTV Noord
In het regeerakkoord staat dat de verhuurderheffing stapsgewijs wordt afgebouwd. De heffing werd door de corporaties gevoeld als een blok aan het been. Maar over enkele jaren zijn ze er helemaal van verlost. Er is dan meer geld voor onder meer sociale woningbouw en verduurzaming.
'Hartstikke mooi', zegt directeur Bas Krajenbrink van Woningstichting Patrimonium in de stad Groningen over de passage in het regeerakkoord waarin staat dat de gewraakte verhuurderheffing per 2025 niet meer bestaat. Afschaffing hebben de corporaties jarenlang gevraagd, maar niet gekregen.

Twee miljard per jaar

Woningcorporaties moeten jaarlijks ongeveer een half procent betalen van de waarde van hun woningen onder de huurtoeslaggrens. Dat komt momenteel neer op zo'n twee miljard euro.
'Voor de Huismeesters betekent dit een bedrag van 5,5 miljoen per jaar en voor alle corporaties 50 miljoen', zegt Sije Holwerda, directeur van woningcorporatie De Huismeesters in Groningen en voorzitter van de vereniging van de dertien woningcorporaties in de provincie.
De verhuurderheffing werd in 2013 ingevoerd om de rijksbegroting op orde te krijgen. De bedoeling was een tijdelijke maatregel, maar kreeg dus meer het karakter van een structurele inkomstenbron voor het Rijk. De verschillende kabinetten wilden niet afschaffen omdat ze de opbrengst niet wilden missen.
We kunnen tientallen woningen extra bouwen en meer verduurzamen
Directeur Bas Krajenbrink van Woningstichting Patrimonium

Miljoenen per corporatie

In het nieuwe regeerakkoord zijn er weinig zorgen over de rijksbegroting. Er wordt veel geld uitgetrokken voor milieu, wonen, werken en de gevolgen van de coronacrisis. De corporaties kunnen met het geld dat ze straks niet meer hoeven te betalen in ieder geval wonen en milieu een zetje geven.
'Het gaat ons een paar miljoen euro schelen', zegt Krajenbrink. 'We kunnen een paar tientallen woningen extra bouwen en meer aan onze woningen verduurzamen. We kunnen een tandje bijschakelen.'

In gesprek met huurders

Henk Fissering, manager Vastgoedsturing en Bedrijfsvoering van Acantus, sluit zich daar bij aan. 'Wij zijn uiteraard heel blij dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dit geld hebben we ook nodig voor het investeren in onze woningen. Er ligt een grote opgave voor verduurzaming en nieuwbouw.'
Voor Acantus scheelt de eerste stap in de afschaffing komend jaar al bijna twee miljoen euro en in 2025 vier keer zoveel. Fissering zegt voor de besteding van het extra geld in gesprek te gaan met de huurders. 'Natuurlijk moet dit ten goede komen aan onze huurders. Bijvoorbeeld om woningen nog sneller te verbeteren die nu veel energie slurpen.’

Toch mogelijk een beer op de weg

Er zijn niet alleen positieve geluiden. In het regeerakkoord is ook opgenomen dat er 'projectsteun' moet komen voor plaatselijk grote problemen in de sociale huursector. Die steun moet komen van de corporaties zelf.
Directeur Pieter Bregman van Nijestee wijst erop dat het denkbaar is dat Groningse corporaties dan zouden moeten meebetalen aan het oplossen van problemen in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam. 'Dan maak je je bij de noordelijke corporaties niet populair, maar we moeten afwachten.'
We hebben dit geld hard nodig
Directeur Pieter Bregman van woningcorporatie Nijestee

Wat wordt de tegenprestatie?

Bas Krajenbrink van Patrimonium is ook wantrouwig. Hij vergelijkt de projectsteun met de 'Vogelaarwijken' in 2007, vernoemd naar de toenmalige minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie in het kabinet-Balkenende IV.
Toen werden veertig probleemwijken aangewezen die onder meer gesteund werden met extra geld van corporaties zonder zo'n wijk. 'Bij de projectsteun kan dat een verschuiving van geld betekenen die voor ons effect kan hebben. Wat wordt de tegenprestatie van de afschaffing van de huurdersheffing?'
Maar voor nu overheerst bij alle drie corporaties tevredenheid. Bregman denkt met de vele miljoenen euro's die hij straks niet meer aan het Rijk hoeft af te dragen honderden nieuwe sociale woningen te kunnen bouwen. 'Dat is welkom, want we hebben het hard nodig.'