Versterking basisschool Thesinge hapert: aannemer en NCG komen er niet uit

Kinderen van De Til worden dagelijks door een bus opgehaald
Kinderen van De Til worden dagelijks door een bus opgehaald © Mario Miskovic / RTV Noord
De versterking van cbs De Til in Thesinge komt voorlopig niet van de grond. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de beoogd aannemer zijn het niet eens geworden over de planning en het prijskaartje van de bouwkundige operatie.
Sinds begin maart worden de kinderen van christelijke basisschool De Til in Thesinge iedere schooldag 's ochtends met een touringcar naar Ten Boer gebracht. Daar krijgen ze les in het oude gebouw van openbare basisschool De Huifkar. In de middag brengt dezelfde bus hen weer terug naar hun dorp, waar hun ouders hen staan op te wachten.
'We zijn in maart verhuisd en het was de bedoeling dat ze afgelopen april zouden beginnen', vertelt schooldirecteur Paulina van Borstelen. 'Ergens rond de zomervakantie of de kerstvakantie zouden ze dan klaar zijn.' Maar dat is duidelijk niet gelukt. Op het bord van de aannemer staat nu dat de versterking gereed moet zijn in het eerste kwartaal van 2022, maar ook dat gaat niet gehaald worden.

Nog maanden duren

Het gaat zeker nog maanden duren voordat de kinderen weer terug kunnen naar hun eigen school. De ouders van de kinderen kregen vorige week per brief van de directie te horen dat de versterking van het honderd jaar oude schoolgebouw aan de Kerkstraat voorlopig nog niet van start gaat.
Tot ergernis van de ouders en verdriet van de kinderen, vertelt Paul Witkamp. Hij is vader van twee dochters die op De Til zitten. Witkamp is bovendien bestuurslid van Dorpsbelangen. 'De school is heel belangrijk voor het dorp. Het duurt allemaal veel te lang.'

Rug tegen de muur

Dat beaamt Simon van der Wal, directeur-bestuurder van scholenkoepel VCPO Noord Groningen, waar De Til onder valt. 'Ik hoor geluiden van verslagenheid. Ouders zijn teneergeslagen. Wij hebben regelmatig geprobeerd wat druk uit te oefenen. Maar verder staan we als schoolbestuur met de rug tegen de muur.'
Van de Wal zegt niet precies te weten waarop de onderhandelingen zijn afgeketst. 'Wij hebben niet bij de gesprekken tussen de NCG en de aannemer gezeten. Maar wat ik hoor, gaat het niet alleen om geld. Ook de planning van de aannemer kwam niet overeen met die van ons en de NCG.'
Het Groninger model
Normaal moet een klus als het aardbevingsbestendig maken van een schoolgebouw via Europese regels worden aanbesteed. Een tijdrovende procedure waar de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied niet mee is geholpen. Om dit te omzeilen is het Groninger model bedacht. Daarmee kan het aardbevingsbestendig maken van een gebouw veel sneller worden aanbesteed.

Het komt erop neer dat de eigenaar van het gebouw zelf een aannemer zoekt, die dan vervolgens met de NCG om tafel moet. Omdat in dit geval beide partijen het niet eens zijn geworden, gaat de NCG nu zelf op zoek naar een andere aannemer.

Bekijk de reportage:
Versterking basisschool in Thesinge hapert

Volgend najaar

'De oplevering van de versterkte school zal naar verwachting niet eerder dan in de tweede helft van 2022 plaatsvinden', staat in de brief van het schoolbestuur aan de ouders. Of dat gaat lukken, valt nog te bezien. Het is een gegeven dat bouwbedrijven bepaald niet om orders verlegen zitten; wel om personeel. 'Ik hoop niet dat het nog later wordt', verzucht Van der Wal.
Maar voorlopig zullen de kinderen van De Til dus moeten pendelen tussen hun eigen dorp en hun tijdelijk schoolgebouw in Ten Boer.
Reactie NCG:
'Lange tijd was de verwachting dat de gesprekken tussen de aannemer en NCG over het versterken van De Til zouden leiden tot overeenstemming. Wij betreuren het dat dit niet gelukt is om tot overeenstemming te komen over het uit te voeren werk. Daarbij gaat het om meerdere aspecten.'

'De uitvoering van de versterking van basisschool De Til zal vertraging oplopen. De oplevering van de school zal naar verwachting niet eerder dan in de tweede helft van 2022 plaatsvinden. Een buitengewoon vervelende situatie, zeker voor de leerlingen van De Til die nu al geruime tijd in Ten Boer naar school gaan. Wij zullen ons, samen met het bestuur van De Til, maximaal inspannen om zo snel mogelijk een andere aannemer aan ons te binden voor de versterking van de school.'