Provincie wijzigt ontheffing om woningbouw Suikerzijde mogelijk te maken (update)

Een impressie van Suikerzijde
Een impressie van Suikerzijde © Gemeente Groningen
De provincie Groningen gaat opnieuw een poging wagen om de bouw van 5000 woningen op het voormalige Suikerunieterrein in Groningen mogelijk te maken. Eerder verleende de provincie ontheffing van de Wet Natuurbescherming om de aanleg van de nieuwe woonwijk mogelijk te maken. Na tussenkomst van de rechter heeft de provincie deze ontheffing aangepast.
Op deze manier hoopt de provincie de gemeente Groningen in de woningnood tegemoet te komen, zodat het plan alsnog doorgang kan vinden.
'Wij zijn verrast door deze move', zegt directeur Jan-Willem Lobeek van Natuur- en Milieufederatie Groningen, die samen met acht andere natuurorganisaties naar de rechter stapte. De voorzieningen rechter besloot daarop de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein stil te leggen.
De provincie verleende al eerder ontheffing van de Wet Natuurbescherming, om zo ruimte te maken voor de nieuwbouw van de 5000 woningen. Natuurorganisaties maakten echter bezwaar tegen deze ontheffing, en de voorzieningenrechter ging daar in mee. Een van de knelpunten die de rechter aanstipte was de motivering van de ontheffing. De provincie probeert nu met een betere onderbouwing van de ontheffing voor de dag te komen.

Nieuwe poging

‘Uit onderzoek is gebleken dat de geoorde fuut wel is waargenomen, maar zich niet op het terrein heeft genesteld’, zegt gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie). ‘We hebben daar nader onderzoek naar gedaan en op dit gebied is natuurcompensatie niet nodig. Op deze grond hebben we de ontheffing opnieuw verleend.’
Natuur en Milieufederatie Groningen is het daar niet mee eens. 'Volgens ons heeft de geoorde fuut er wel genesteld en i wij vinden het heel raar, dat op basis van één rapportje de provincie tot een andere conclusie komt', aldus Lobeek.
De provincie legt het aangepaste besluit nu op tafel en dit besluit moet het uitgangspunt worden voor de bezwarenprocedure die nog zal volgen. In januari volgt er hoorzitting van de rechtsbescherming over deze zaak. Nadat deze commissie een advies heeft uitgebracht, zal het provinciebestuur opnieuw een besluit nemen over deze zaak.

Update

Het bericht is later aangevuld met een reactie van de Natuur en Milieufederatie Groningen