Natuurorganisaties 'verbijsterd' over plotseling verdwijnen van geoorde fuut

Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde
Een impressie van de nieuwe woonwijk Suikerzijde © Gemeente Groningen
De boodschap van de provincie kwam als een duveltje uit een doosje: de geoorde fuut is toch niet aanwezig op het voormalige terrein van de Suikerunie en daardoor is natuurcompensatie voor de vogel niet meer nodig. Natuurclubs laten na het indalen van de boodschap weten verbijsterd te zijn.
De bouw van de nieuwe Stadswijk De Suikerzijde ligt op dit moment stil na tussenkomst van de rechter. De provincie maakt het mogelijk dat de gemeente kan bouwen op de vloeivelden, de natuurorganisaties hebben daar bij de rechter bezwaar tegen gemaakt. Dat deden ze omdat er beschermde diersoorten leven op die velden. Ze vragen zich af of de aanwezige beschermde dieren wel op de juiste wijze natuurcompensatie krijgen. De rechter erkent die twijfels en daarom mag er voorlopig niks gebeuren qua bouwwerkzaamheden.

'Paniekvoetbal'

Een collectief van natuurorganisaties, verenigd in de Natuur en Milieufederatie (NMG), snapt weinig van de provincie: 'Het lijkt op paniekvoetbal en het veranderen van regels tijdens de wedstrijd', laat het collectief met onder meer Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en de Vleermuizenwerkgroep weten.
Geoorde fuut in zomerkleed
Geoorde fuut in zomerkleed © Marek Szczepanek, via Wikimedia Commons
Volgens het NMG toont onderzoek aan dat de geoorde fuut al twintig jaar de voormalige vloeivelden als leefgebied gebruikt. 'Omdat er geen nesten zijn gevonden wordt nu opeens geconcludeerd dat de aanwezige geoorde futen niet beschermd hoeven te worden', schrijven de negen organisaties. Ze vinden dat de provincie zorgvuldig om moet gaan met de natuurwaarden.

NMG is niet tegen woningbouw

Het NMG liet al eerder weten niet tegen woningbouw van De Suikerzijde te zijn, maar wel op de huidige manier. Het standpunt van de organisaties is dat er bij woningbouw meer oog voor de bestaande natuur moet zijn. 'Wie wil er nu niet wonen naast een natuurgebied?', vragen ze zich af.