Gemeente en provincie: ‘Omwonenden hebben juist invloed op uitbreiding Eemshaven’

Achter Oudeschip moet de Eemshaven worden uitgebreid
Achter Oudeschip moet de Eemshaven worden uitgebreid © Mario Miskovic/RTV Noord
De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen inwoners van Oudeschip en omgeving beter betrekken bij de uitbreiding van de Eemshaven. Omwonenden hebben veel invloed op de plannen en zitten sinds de presentatie ervan om tafel, zo laten bestuurders weten in een reactie.
Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat één op de vijf omwonenden overweegt te verhuizen als de Eemshaven wordt uitgebreid. Bewoners vinden dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Ook hebben ze vrijwel geen vertrouwen meer in de gemeente en provincie.
De overheden zijn van plan om de Eemshaven uit te breiden naar de Oostpolder, een gebied van 600 hectare groot. Daarvan wordt 400 hectare industrieterrein met grote kavels en 200 hectare wordt ingevuld met groen en water. Daarmee moet Groningen in de belangstelling komen van internationale bedrijven in onder meer de energie-, waterstof- en autosector.

Toch blijven

Dat een deel overweegt te verhuizen, had wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen Het Hogeland) wel verwacht: ‘Ik schrik er niet van. De afgelopen jaren is de Eemshaven al flink uitgebreid. Ik zie het als bevestiging dat we samen met onze inwoners tot een garantieregeling moeten komen en een goede invulling van het gebied.’
Wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland over de vraag in hoeverre de uitbreiding van de Eemshaven eigenlijk al vaststaat:
Staat de uitbreiding van de Eemshaven al vast?
VVD-gedeputeerde Mirjam Wulfse: ‘Ik ben heel benieuwd hoe dat straks zal zijn als er ontwikkelingen plaatsvinden. Dat duurt nog drie tot vijf jaar. Mensen mogen meedenken en komen met ideeën voor bijvoorbeeld een recreatief gebied of wandelroutes. Ik hoop dat die ertoe bijdragen dat ze toch besluiten: wij blijven hier.’

Nieuwe werkwijze

Op welke manier denken de bestuurders het vertrouwen te herstellen? Wulfse: ‘Ik denk dat we nog een heleboel moeten doen om de bewoners goed te betrekken. We willen het gebied samen met inwoners ontwikkelen. Dat is een nieuwe werkwijze, dat is wennen. Ik begrijp dat mensen wantrouwig zijn en hoop dat we dat vertrouwen kunnen herstellen.’
De ‘nieuwe manier van werken’ gaat via zogeheten gesprekstafels. Dit zijn bijeenkomsten met inwoners over de vraag hoe het industrieterrein wordt ingericht, hoe de groene bufferzone van tweehonderd hectare eruit komt te zien en hoe omwonenden worden gecompenseerd. Kortom: dat de uitbreiding er komt, staat vast. De invulling nog niet.
Dijkhuis: ‘We doen het op een andere manier dan voorheen. We kijken wat het gebied aan kan en kunnen het nu als één geheel aanpakken.’

‘Honderd procent score zal wel heel uniek zijn’

Ook al twijfelen inwoners, Wulfse laat weten dat de ideeën daadwerkelijk worden opgepakt: ‘Het is niet zo dat inwoners als het ware een papiertje neerleggen en wij gaan strepen en zeggen: dat kan niet. Je ontwikkelt het samen, dus het is een hele andere manier van werken.’
Gedeputeerde Mirjam Wulfse denkt dat het wel eens mee zou kunnen vallen met het aantal mensen dat daadwerkelijk wil verhuizen uit het gebied:
Gaan inwoners Oudeschip ook echt vertrekken?
Uit de enquête blijkt dat 80 procent van de bewoners overwegend negatief is over het uitbreidingsplan. Sommige bewoners lieten weten ‘onder protest’ mee te doen aan de gesprekstafels, omdat ze de uitbreiding niet zien zitten.
Dijkhuis: ‘We zien dat er mensen zijn die hier geen zin in hebben. Dat snap ik, een 100 procent score zou wel heel uniek zijn. Ik heb liever dat ze erbij zijn en zeggen dat de ontwikkeling niet hun ding is, maar toch graag meepraten over wat er in hun omgeving gebeurt.’

Boos om communicatie

Veel inwoners zijn not amused als ze in april dit jaar een brief over het uitbreidingsplan op de deurmat krijgen. Gelijk die avond is er een informatiebijeenkomst. Volgens Wulfse is hier bewust voor gekozen.
‘Als je het voornemen bekendmaakt dat je iets heel erg groots gaat doen, dan ligt het op straat. We willen het als eerste aan de inwoners zeggen en duidelijkheid verschaffen. Dus je gaat niet een brief sturen: over een week gaan we iets heel groots aankondigen. Je gaat zeggen: we sturen u een brief, vanavond vertellen we wat er aan de hand is. Zo kort mogelijk erop, om ook de schok zo klein mogelijk te laten zijn wat dat betreft.’

Garantieregeling is een feit

Omdat omwonenden overwegen te verhuizen, ligt de vraag op tafel of er voor Oudeschip en omgeving een uitkoopregeling of een garantieregeling komt. Daar wordt al jarenlang over gesproken. Met de uitbreiding wordt dat nu mogelijk. Maar hoe die er precies uit gaat zien, is onderwerp van één van de gesprekstafels.
Wulfse: ‘Door zo’n grote ontwikkeling komen daar middelen voor beschikbaar, want het moet ook betaald worden. We hopen dat het ter geruststelling is en mensen uiteindelijk besluiten er te blijven. Oudeschipsters horen daar gewoon thuis.’
Groningen Seaports wil inhoudelijk niet reageren op de uitkomsten van het onderzoek, omdat het geen partij is in deze kwestie. De uitbreiding naar de Oostpolder is een plan van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland.
Ook de gemeente Eemsdelta, waar een deel van de omwonenden onder valt, reageert desgevraagd niet inhoudelijk. Volgens wethouder Hans Ronde (VVD) is over de uitbreiding voorafgaand geen afstemming geweest tussen Eemsdelta en Het Hogeland.