Ziekenhuizen blij met 'financiële booster' voor extra kosten coronazorg

Personeel op de ic van het UMCG
Personeel op de ic van het UMCG © Jos Schuurman/FPS
Zorgverzekeraars dekken ook volgend jaar de financiële risico's van ziekenhuizen als het gaat om zorg voor coronapatiënten. 'Er is afgesproken dat geen enkel ziekenhuis door coronazorg in de rode cijfers mag komen.'
De afspraken over die steun zijn donderdag vastgelegd door ziekenhuiskoepels NVZ (algemene ziekenhuizen), NFU (academische ziekenhuizen) en de zorgverzekeraars. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog wel toestemming geven voor de gemaakte afspraken.

Vergoeding voor opschalen ic's

In de gezamenlijke regeling is vastgelegd dat de umc’s en algemene ziekenhuizen elk op dezelfde wijze een vergoeding krijgen voor de zorg aan coronapatiënten, beschermingsmiddelen en voor de opschaling van ic-bedden. Daarnaast is een compensatie afgesproken voor de gemiste inkomsten uit de reguliere zorg die door corona niet kan worden verleend.

Omikron veranderde de zaak

Dat het akkoord pas een week voor de jaarwisseling beklonken is, komt mede door de ontwikkelingen rond het coronavirus.
'Drie maanden geleden waren de verwachtingen rond corona nog totaal anders dan nu', zegt Henk Snapper, die namens de raad van bestuur van het UMCG deelnam aan de onderhandelingen. 'De opkomst van de omikronvariant zorgt voor veel onzekerheden en iedere partij kijkt daar op zijn eigen manier tegenaan.'

Tevredenheid bij Groningse ziekenhuizen

Bij de Groningse ziekenhuizen overheerst tevredenheid over de gemaakte afspraken. Die dekken voor heel 2022 de extra kosten voor zaken als schoonmaak, persoonlijke beschermingsmiddelen en het testen van patiënten en medewerkers. Ook is afgesproken welke kosten de zorgverzekeraar betaalt bij de zorg voor coronapatiënten.
'Het goede aan deze landelijke regeling is dat je als ziekenhuis niet met al je verzekeraars over covidkosten en het wegvallen omzet uit reguliere zorg hoeft te praten', zegt Ron Akkerman. Hij is lid van de raad van bestuur van Treant Zorggroep, waar het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal onder valt.
Onze afdelingen liggen nog vol, maar of we voldoende geld krijgen om de schade op te vangen is nog niet zeker
Ron Akkerman - Lid raad van bestuur Treant
De financiële steun voor het afschalen van reguliere zorg om coronazorg door te laten gaan, geldt vooralsnog wel alleen tot het eerste kwartaal van 2022. Daarbij is wel de intentie uitgesproken om die regeling te verlengen, mocht dat nodig zijn. Maar ook met dat laatste in het achterhoofd had Akkerman liever een regeling voor heel 2022 gezien.
'Onze afdelingen liggen nog vol, maar of we voldoende geld krijgen om de schade op te vangen is nog niet zeker. Dat zorgt voor een fundamentele bestaansonzekerheid. We hebben als ziekenhuis ook een financiële booster nodig.'

Kans op verlenging steun

Een begrijpelijke reactie, vindt UMCG-collega Snapper. 'Maar er is wel afgesproken dat geen enkel ziekenhuis door onvoldoende vergoeding van Covid-zorg in de rode cijfers mag komen. De vangnetregeling geldt inderdaad tot het eerste kwartaal maar de kans bestaat dat hij daarna verlengd wordt. Dat is alleen nog niet afgesproken.'
Bestuurder Tamara Kroll van het Martini Ziekenhuis noemt het akkoord 'heel belangrijk voor 2022'. 'Het is een aanvulling op de individuele contracten tussen ziekenhuizen en verzekeraars.. In de basis zijn we blij met deze regeling voor compensatie van de meerkosten door Covid-zorg.'

Weg naar andere contracten ligt open

Over de vergoeding van de reguliere zorg en het inhalen van uitgestelde zorg maken ziekenhuizen en zorgverzekeraars individueel afspraken. Die onderhandelingen lopen nog.
De vergoeding voor coronazorg was tot nu toe een onzekere factor die de gesprekken bemoeilijkte.
'Nu onzekerheden zijn weggenomen, is de verwachting dat individuele ziekenhuizen en zorgverzekeraars, die nog geen afspraken hebben gemaakt over de zorg in 2022, dat in de komende periode doen', schrijft ziekenhuiskoepel NFU.
Van de Groningse ziekenhuizen heeft, sinds vrijdag, tot nu toe alleen het UMCG alle contracten rond, laat Snapper weten.