Profiel Henk Staghouwer: loyale polderaar beloond met ministerschap

Henk Staghouwer
Henk Staghouwer © ANP/Beeldbewerking RTV Noord
Zijn partijgenoten in Groningen zijn óók verrast dat Henk Staghouwer wordt voorgedragen als de nieuwe minister van Landbouw. Maar achter de schermen werkte de huidige gedeputeerde al langer aan een innige band met ‘Den Haag’.
In oktober 2019 maakten de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet en de Friese gedeputeerde Johannes Kramer vanwege de stikstofcrisis een knieval voor protesterende boeren. Als het aan hen lag, werden de stikstofregels tot nader order opgeschort.
In Groningen probeerden boeren voor het provinciehuis een soortgelijk signaal af te dwingen. Staghouwer sprak hen buiten kort toe, maar wilde geen toezeggingen doen. Daarna verhardde het protest en de voordeur van het provinciehuis ging er uit. Naderhand zei Staghouwer dat zijn collega’s in Drenthe en Friesland hem in het hemd hadden gezet. ‘Hier zal zeker over gesproken worden’, liet hij later op de avond weten.

Pochen over korte lijntjes

Het typeert de bestuurder Henk Staghouwer. Voor de microfoon was en is Henk Staghouwer zelden op een spannende uitspraak te betrappen. Het moet buiten het zicht gebeuren, is zijn overtuiging. Staghouwer pochte onlangs nog over zijn korte lijntjes met ‘Den Haag’.
‘Toen naar buiten kwam dat de subsidies voor inwoners een loterij waren, was het één telefoontje naar de minister om ervoor te zorgen dat dit werd opgelost,’ reageerde Staghouwer op het nieuws rond de ‘subsidieloterij’ rondom de vele aanmeldingen voor de 10.000 euro-verduurzamingssubsidie voor het aardbevingsgebied.
Henk Staghouwer verdedigt zich in het debat met Provinciale Staten
Henk Staghouwer verdedigt zich in het debat met Provinciale Staten © Mario Miskovic / RTV Noord

Zeven uur durend debat over zijn handelen

In de Staten moest hij niet veel later verantwoording afleggen over een brief die hij op bestelling van minister Stef Blok schreef aan De Haag. Via de brief stemde Staghouwer ermee in dat twee voorstellen voor bevingsgedupeerden in Groningen ingetrokken werden. Zo ging er een streep door de plannen dat gedupeerden op kosten van het Rijk juridische bijstand kunnen krijgen, en dat Groningers zelf de regie hebben over het versterkingsproces van hun huis. Die plannen waren voor het ministerie 'financieel onuitvoerbaar'; Staghouwer steunde dat met zijn schrijven. De gedeputeerde stuurde de brief al voordat hij er met de Staten of organisaties als het Groninger Gasberaad over sprak.
Er volgde een zeven uur durend debat in de Provinciale Staten. Werkte Staghouwer nu voor Groningen of vooral voor het Haagse? De coalitiepartijen in Provinciale Staten staken voorafgaand aan het debat de koppen bij elkaar: Staghouwer zou hun steun krijgen. Ze kregen hun zin: een motie van afkeuring werd van tafel geveegd.

Kort lijntje met Carola Schouten

Ook op het gebied van landbouw en stikstof wilde Staghouwer het contact met Den Haag goed houden. Een van zijn beleidsambtenaren werd in een landelijk topambtenarenoverleg geplaatst om een oplossing te zoeken voor het stikstofprobleem. Staghouwer kreeg wat hij wilde: een kort lijntje met minister Carola Schouten.

Landbouwontwikkelingen het liefst in de luwte

Achter de schermen glimlachte Staghouwer wanneer hij ernaar gevraagd werd. Hij praat met alle partijen op het gebied van natuur en landbouw en laat graag ‘de kerk in het midden’. Geen ruimte voor uitbreiding van de intensieve veehouderij, inzetten op verduurzaming van de landbouw, maar wel onder regie van de provincies en op een tempo dat de boeren zelf kunnen bijbenen. Ook weer niet te langzaam, want de natuurorganisaties moeten ook tevreden blijven. Staghouwer regelt dat proces het liefst in de luwte.

Degelijke, voor het oog wat saaie bestuurder

Dat wordt straks anders in Den Haag, waar bestuurders vermalen worden door media-aandacht rond de politiek. Nederland gaat daar een degelijke, voor het oog wat saaie bestuurder zien, die zelden écht getest is op zijn vaardigheid als debater. Staghouwer profileert zich daarnaast niet als partijideoloog. Hij is een polderaar en wil vooral via stille diplomatie iets bereiken. De voormalig ondernemer in bakkerszaken wordt nu door partijleider Gert-Jan Segers beloond voor zijn loyaliteit.