Deze dag: een nieuw jaar is begonnen

Deze Dag
Deze Dag © DvhN (bewerking RTV Noord)
Gelukkig nieuwjaar allemaal! Deze dag is ook het komend jaar de titel voor de rubriek, die elke zaterdag omziet naar grote en kleine gebeurtenissen uit ons verleden, aan de hand van de datum. Op deze dag in de geschiedenis, 1 januari 1996, kwam twintig tellen na het begin van het nieuwe jaar, Charlotte in Winschoten ter wereld.
Minstens al een halve eeuw lang praten we op nieuwjaarsdag ondanks allerlei narigheid in de nacht ervoor, van een rustige jaarwisseling. Al zijn er ook de uitzonderingen. Bij de jaarwisseling van 1980 bood de stad Groningen op verschillende plekken een roerig beeld. In de wijk Helpman werden negen relschoppers gearresteerd, destijds nog wat vriendelijker als relletjesmakers getypeerd.
De oud en nieuw-viering in Zuid-Groningen werd dat jaar omschreven met de trefwoorden relletjes, rondvliegende voorwerpen en vechtpartijen met de politie, die overvalwagens paraat hield en er soms stevig op los sloeg. In Stad werden 25 lichtgewonden gerapporteerd. De regio meldde talloze gebroken ruiten en vernielingen, met name van auto's die op vele plaatsen in brand werden gestoken. Behalve in Stad kwam het ook in Hoogkerk en in mindere mate in de wijk Lewenborg tot ongeregeldheden.
Aan het begin van het nieuwe jaar 1994 was op de voorpagina van het Nieuwsblad van het Noorden te lezen: Woningnood dreigt weer in Nederland. Het verhaal gaat over een tekort aan bouwlocaties, waardoor volgens de Nationale Woningraad een laagterecord aan nieuwe woningen zou ontstaan.
En dat, terwijl juist een grote toestroom van immigranten werd voorzien. Het kabinet zegde de bouw van honderdduizend extra woningen per jaar toe. Het voelt eigentijds dergelijke mededelingen, tot en met de gebruikte getallen.
Bij de millenniumwisseling zat commissaris Hans Alders paraat op het provinciehuis. Vast van plan waar mogelijk in te grijpen als een millenniumbug na middernacht het openbare leven zou ontregelen, wanneer de klok naar 2-0-0-0 sprong. Iets wat sommige deskundigen nadrukkelijk vreesden. Het bleef rustig, Alders verliet om half vier opgelucht z'n post.
Een jaar geleden zorgde corona voor een andere jaarwisseling, zoals de Dagbladredactie het omschreef. Was het ook rustig? Ja. Vier carbidslachtoffers werden binnen gebracht in het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis, waar in totaal twintig mensen moesten worden behandeld. Veel minder dan in andere jaren.
Laten we hopen dat deze dag in de geschiedenis, 1 januari 2022, het begin is van een tijd waarin COVID-19 steeds minder aandacht vraagt en overlast veroorzaakt. Een tijd waarin we een beetje beter op elkaar letten. En rekening houden met elkaar. Veel heil en zegen.