Burgemeester Hoogendoorn: 'Corona lijkt ons uit elkaar te drijven'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn © Gemeente Midden-Groningen
In zijn digitale nieuwjaarsboodschap doet burgemeester van Midden-Groningen Adriaan Hoogendoorn een beroep op inwoners om meer te kijken naar en meer te betekenen voor het eigen dorp, de buurt en de wijk, en beter te luisteren naar andere mensen.
'De voornemens [die we hebben] gaan vaak over ons persoonlijk leven. Wat zou het mooi zijn als we onze voornemens ook betrekken op onze betekenis voor de lokale democratie, voor de samenleving; onze dorpen, buurten en wijken', steekt de burgervader van de gemeente met zo'n 61.000 inwoners van wal in zijn toespraak.
Hoogendoorn doelt daarmee op het gebrek aan betrokkenheid met elkaar, dat hij toeschrijft aan corona.

'Democratie moet van alle kanten komen'

'Een paar jaar geleden zei Claudia de Breij in haar oudejaarsconference: 'Democratie is een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van de minderheid.' Democratie is dus geen monoloog, maar een dialoog. Democratie gaat over betrokkenheid en vertrouwen. Dat moet niet van één of twee, maar van alle kanten komen.'
Laten we onze eigen mening niet te snel absoluut maken
Adriaan Hoogendoorn, burgemeester Midden-Groningen

'Einde aan wij-zij-denken'

De burgemeester wenst 'dat we een einde maken aan het wij-zij-denken en aan de groeiende polarisatie. Corona lijkt ons uit elkaar te drijven. De polarisatie verdeelt ons. Daar wordt niemand gelukkig van en dat helpt ons zeker niet verder. Integendeel.'
Hoe moet het wel? Hoogendoorn: 'Laten we ons voornemen om naast elkaar te gaan staan, en niet tegenover elkaar. Laten we voorzichtig zijn met grote woorden. Onze eigen mening niet te snel absoluut maken. Ons eigenbelang is niet het enige dat telt. In een samenleving houd je rekening met elkaar. Laten we zorgen dat we elkaar blijven verstaan, over en weer.'
'Juist omdat we als mensen zo verschillend zijn, is het belangrijk dat we in redelijkheid met elkaar omgaan. Dat begint met echt luisteren naar elkaar. Zoals een Chinees geleerde uit de oudheid het zo treffend zei: 'Een mens heeft niet voor niets twee oren gekregen en slechts één mond'.'

Glas halfleeg

In de toespraak heeft Hoogendoorn het verder over de schaalvergroting na de herverdeling die tot gemeente Midden-Groningen leidde, en doet hij een beroep om het glas wat vaker halfvol te zien - 'maar ook de mensen waarbij het glas wél halfleeg is, niet uit het oog te verliezen'.
De toespraak van iets meer dan 6 minuten is hier te zien: