Aanleg zuidelijke ringweg draagt nog te weinig bij aan regionale economie

Bouwvakkers aan het werk tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen
Bouwvakkers aan het werk tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen © ANP
Aannemerscombinatie Herepoort is er niet in geslaagd om minimaal 70 procent van de investeringen in het project Ring Zuid in het noorden te laten landen. Dat blijkt uit een rapportage aan de provincie Groningen over de jaren 2018 en 2019.
Voor de start van de aanleg van de zuidelijke ringweg werd afgesproken dat minimaal 70 procent van de investeringen moest bijdragen aan de regionale economie. Uit een eerste meting blijkt dat dit over de jaren 2018 en 2019 niet gehaald is. Over het jaar 2020 zijn vooralsnog geen resultaten bekend.

62 procent

Het rapport met deze conclusies is beschikbaar gesteld aan de leden van Provinciale Staten van Groningen. In 2018 en 2019 is er in totaal 136 miljoen euro uitgegeven aan de eerste fase van de bouw van de zuidelijke ringweg.
Gekwalificeerd personeel is steeds schaarser
Combinatie Herepoort in brief aan Staten
Ruim 62 procent van dat geld komt ten goede aan bedrijven in Noord-Nederland, minder dan de doelstelling van 70 procent die was afgesproken. Van de 28 miljoen euro die voor arbeidsuren werden gerekend kwam 12 miljoen euro in het Noorden terecht. Van de 108 miljoen euro die voor materieel en diensten werd gerekend, kwam 72 miljoen euro bij bedrijven in Noord-Nederland terecht.

Verschillende oorzaken

Herepoort noemt een aantal oorzaken voor het niet halen van de doelstelling. ‘Gekwalificeerd personeel is steeds schaarser in Nederland en moet van ver worden gehaald. Bovendien zijn de uurtarieven behoorlijk gestegen voor vooral hoog gekwalificeerd personeel, dat in Noord-Nederland niet beschikbaar is’, meldt Herepoort in haar rapportage.
Doordat er financiële strubbelingen rond het project waren, zag aannemerscombinatie Herepoort zich daarnaast genoodzaakt om bij grotere partijen buiten de vier noordelijke provincies materialen in te kopen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat de doelstelling niet is gehaald.
Het conflict over het geld voor de aanleg is begin vorig jaar opgevangen door een nieuwe deal. Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en Herepoort sloten toen een vaststellingsovereenkomst, waardoor de projectorganisatie de strubbelingen achter zich liet en weer verder kon.

Weinig bekend over 2020

Het conflict zorgde er volgens Herepoort wel voor dat er over het jaar 2020 geen rapportage over het landen van de investeringen is gemaakt. ‘De onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst waren in 2020 in volle gang. De uitkomst daarvan was zeer ongewis. De aandacht voor de rapportage is daardoor naar de achtergrond verdwenen.’
Ook noemt Herepoort de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als een oorzaak waardoor het lastiger is geworden om gegevens van externe bedrijven te ontvangen. Herepoort zegt aan de hand van de beschikbare gegevens dit rapport te hebben opgesteld.