Dit jaar bijna twee keer zoveel gas uit Groningen nodig als gepland

De gaswinningslocatie van de NAM in Scheemda
De gaswinningslocatie van de NAM in Scheemda © ANP
Er is dit jaar naar alle waarschijnlijkheid aanzienlijk meer Gronings gas nodig dan voorzien. Gasunie houdt er rekening mee dat er maximaal 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moet worden in Groningen. Dat is bijna twee keer zoveel als gepland stond voor dit jaar.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat er dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot september 2022, maximaal 3,9 miljard kubieke meter gas werd gewonnen. Nu blijkt dat op te kunnen lopen tot maximaal 7,6 miljard kubieke meter bij gemiddelde temperaturen.
Mocht er alsnog een erg koude winter komen, dan kan het totaal nog iets hoger uitvallen. Momenteel is het gasjaar juist iets warmer dan gemiddeld, wat zou kunnen betekenen dat de totale gaswinning iets lager uitvalt dan die 7,6 miljard.

Noodzakelijk kwaad

Zonder extra gaswinning uit Groningen is er vanaf april onvoldoende laagcalorisch gas beschikbaar om de leveringszekerheid te borgen, schrijft demissionair minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. De gasopslagen bij Norg en Grijpskerk kunnen dan ook niet of onvoldoende worden gevuld.
Een gasberging een jaar lang niet vullen is volgens Blok niet realistisch. 'Het onvoldoende vullen van Norg leidt er volgens Gasunie onvermijdelijk toe dat het Groningenveld moet worden ingezet ten behoeve van de leveringszekerheid in de winter van 2022-2023, zelfs bij een gemiddeld temperatuurverloop dat jaar.'

Zuidbroek en Duitsland

Dat er meer gaswinning nodig is in Groningen heeft twee oorzaken. In de eerste plaats de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek bij Zuidbroek, waar buitenlands gas geschikt wordt gemaakt voor gebruik in Nederland. Door de latere oplevering moet er meer gas worden gewonnen in Groningen om de vertraging te overbruggen.
Een tweede tegenvaller komt uit Duitsland, waar de gasvraag hoger blijkt dan verwacht. Duitsland heeft aangegeven 1,1 miljard kubieke meter gas meer nodig te hebben om in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Enerzijds omdat energiebesparende maatregelen bij de Duitsers minder goed blijken te werken en anderzijds omdat er in Duitsland zelf minder laagcalorisch gas is gewonnen.
Een infographic over de aanpassing van de verwachte gaswinning
Een infographic over de aanpassing van de verwachte gaswinning © Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Grote zorgen

Blok heeft naar eigen zeggen eerder deze week zijn 'grote zorgen' geuit bij zijn Duitse collega en deze ook om opheldering gevraagd. 'Ik heb mijn ambtgenoot uitdrukkelijk gevraagd om te bezien welke maatregelen Duitsland kan nemen om de doorwerking van het verwachte hogere gasverbruik op de Duitse vraag naar Nederlands laagcalorisch gas tot het minimum te beperken.'
Het ministerie van Economische Zaken nuanceert de tegenvaller voor Groningen door te stellen dat enkele jaren geleden was voorzien dat er dit jaar nog ruim 13 miljard kubieke meter gas gewonnen zou worden. De minister noemt de tegenvallers desalniettemin 'teleurstellend'.

Voor april een besluit

Het kabinet moet nog besluiten hoeveel gas de NAM dit jaar exact op mag pompen in Groningen. Gasunie levert eind deze maand een nieuwe en geactualiseerde berekening aan bij de minister, waarbij de gasvraag in januari ook voor een belangrijk deel is meegenomen. Het nieuwe kabinet neemt voor 1 april dit jaar een definitief besluit.
Blok houdt er nog altijd rekening mee dat er na dit jaar naar verwachting geen gas meer nodig is uit het Groningenveld. Een aantal winningslocaties blijft wel standby in geval van nood, waardoor het Groningenveld nog enige tijd als reservemiddel beschikbaar blijft.