Medewerker met burn-out? Help hem zo snel mogelijk

Sandra Sanders
Sandra Sanders © RTV Noord
Wat doe je als baas wanneer een werknemer uitvalt met een burn-out? Die kans is immers allesbehalve denkbeeldig. Even met rust laten, maar dan snel handelen, zegt werkcoach Sandra Sanders.
De cijfers spreken boekdelen. Volgens de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS zegt 16 procent van de werknemers burn-outklachten te ervaren. Dat zijn 1,2 miljoen mensen.
Bij de thuiswerkers in coronatijd betrof het zelfs 18 procent. Nu vallen niet al die mensen direct uit, maar de dreiging is er voor die groep wel. Een veel groter percentage, 37 procent, vindt dat de werkgever maatregelen tegen werkstress moet nemen.
Dat laatste is vanuit goed werkgeverschap bekeken eigenlijk sowieso een plicht, maar anders is er wel de financiële prikkel van de verzuimkosten die met werkstress gepaard gaan. Die worden in hetzelfde onderzoek berekend op 9300 euro per werknemer door onder meer ziekmeldingen. In de enquête zijn voor het eerst ook zzp’ers meegenomen. Van hen gaf 9 procent aan last te hebben van burn-outsymptomen.

Even geen druk

Stel, u hebt er als werkgever alles aan gedaan om te voorkomen dat het zover komt, maar toch komt een werknemer thuis te zitten met een burn-out. Wat dan? Meestal laat de werkgever de medewerker even thuis tot rust komen, zeg in elk geval een week.
Afgaande op wat ik zie bij mijn cliënten pakt dat eigenlijk altijd goed uit. Even geen druk ervaren is belangrijk. Informeer daarna eens hoe het met de persoon in kwestie gaat, zonder nadruk te leggen op een snelle terugkeer, maar puur uit betrokkenheid.
Veel werkgevers denken dat iemand vooral baat heeft bij rust, ze verwachten dat het vanzelf opknapt
Sandra Sanders - Werkcoach
Bied vervolgens zo snel mogelijk begeleiding aan door iemand die gespecialiseerd is in burn-outherstel. Die kan ook meekijken wanneer de werknemer weer aan de slag gaat.
Helaas verstrijkt er vaak veel tijd tussen het moment van uitval en deskundige begeleiding bij herstel. Dat komt overigens lang niet altijd door onwil van een werkgever of leidinggevende.
Veel werkgevers lijken te denken dat iemand vooral baat heeft bij rust. Ze verwachten dat het vanzelf opknapt en dat de medewerker dan terugkeert. Realiseer je echter dat mensen gewend zijn problemen op een bepaalde manier aan te pakken en in een situatie van chronische stress het niet opeens creatief over een andere boeg zullen gooien.

Gevaar van opnieuw afglijden

Je medewerker zal dus meer doen van hetzelfde. Hij zal zichzelf vertellen dat hij zich niet moet aanstellen en zijn grenzen blijven opzoeken, want zo kom je immers verder. De vraag ‘waar doe ik goed aan?’ blijft onbeantwoord.
Het is zonde van de tijd en jammer voor de persoon in kwestie en voor het bedrijf. Want niet zelden glijdt de werknemer verder af wanneer er geen adequate aanpak is. Het zelfvertrouwen heeft al een deuk opgelopen en maanden ‘nutteloos’ op de bank zitten maakt het er niet beter op.

Snelle hulp

Het is dus zaak de medewerker zo snel mogelijk hulp te bieden. Wees genereus. Sommige bedrijven stellen hun uitgevallen medewerker voor om de kosten van begeleiding fifty-fifty te delen, zeker als privé-problemen een belangrijke oorzaak van de stressklachten zijn.
Dat mag natuurlijk, maar realiseer je wat dit met de ander doet. Die kijkt later dan toch net even wat anders aan tegen nog een extra tandje bijzetten, overwerken enzovoort.
Tot slot: realiseer je dat wanneer een medewerker er met wat rust op eigen houtje weer bovenop komt, de kans groot is dat hij of zij bij terugkeer in oude patronen vervalt. Met dezelfde gevolgen als vervelend resultaat.

Mijn tips bij burn-out van een medewerker:

– Voorkom dit door allereerst een bedrijfsbreed anti-stress beleid
– Laat de medewerker met de burn-out kort met rust
– Schakel snel deskundige hulp in
– Zorg voor de juiste begeleiding
– Denk na over wie een behandeltraject betaalt, overleg dat met de medewerker
– Voorkom dat een werknemer bij terugkeer in oude patronen vervalt.

Sandra Sanders is coach en trainer. In haar praktijk helpt ze mensen met stress- en burn-outklachten.