Verzamelen van afval uit zee steeds minder populair onder vissers

Opgeviste stoelen aan boord van een garnalenkotter
Opgeviste stoelen aan boord van een garnalenkotter © Dirk Sloot
Vissers zijn minder enthousiast om afval uit zee te verzamelen. Althans, dat melden de EMK-vissers, een actiegroep van vissers die onder meer protesteert tegen allerlei visserij beperkende maatregelen en omstandigheden.
De verminderde animo om afval te verzamelen is vooral te wijten aan het feit dat ze er niet voor betaald krijgen, terwijl milieuorganisaties daarvoor wel geld ontvangen, zeggen de EMK-vissers.

Meer waardering

Volgens Sarah Verroen van vissersvereniging Hulp in Noord gaat het niet zozeer om geld, maar willen vissers meer erkenning voor wat zij doen voor een schonere zee. 'Ze doen goed werk en dat verdient waardering.'
Het internationale project 'Fishing for Litter' van gemeenten langs de hele kustlijn van de Noordzee moet ervoor zorgen dat vissers die afval in hun netten krijgen, het verzamelen en dat aan het einde van de week inleveren bij binnenkomst in de haven.

Wasmachines en naaldhakken

Volgens Verroen zijn de hoeveelheden afval dat naar bovenkomt in de noordelijke regio de afgelopen jaren enorm opgelopen.
'Dat is sinds de containerramp van de MSC Zoe. Waar de afgelopen tien jaar landelijk gezien gemiddeld 350.000 kilo afval werd opgevist, is dat de laatste jaren gestegen naar rond de 600.00 kilo. Volgens ramingen over het afgelopen jaar gaat is het zelfs meer dan 700.000 kilo. Sinds de ramp zien we afval van het containerschip, maar ook afval wat vanaf het strand de zee in spoelt. De raarste dingen komen we tegen. Niet alleen plasticbekertjes, maar ook wasmachines en naaldhakken. Het is echt shockerend.'

Speciale big-bags

In het Fishing for Litter-project nemen de deelnemende vissers het zwerfvuil dat in hun netten beland mee naar land, waar het wordt ingenomen, afgevoerd, gemonitord en verwerkt. De vissers doen belangeloos mee. Voor de opslag van dit afval op het schip nemen de vissers zogeheten big-bags mee aan boord.
Bij terugkomst in de haven, plaatsen de vissers de big-bag op de kade vanwaar het door afvalinzamelaars wordt verwijderd en verwerkt. Op deze manier wordt voorkomen, dat steeds hetzelfde vuil door vissers wordt opgevist of op de stranden aanspoelt.

Positief

'Het project loopt al twintig jaar, eerst in een andere vorm. Je ziet dat als vissers eenmaal afval meenemen, dat ze er ook echt wel verknocht aan raken om het te blijven doen. Het is belangrijk dat het afval uit zee verdwijnt. Ze leveren daarmee een enorme maatschappelijke bijdrage, want ze vissen de zee elke keer schoner. Vissers vinden het goed om daar aan deel te nemen en steeds meer doen ook mee aan het project. Men staat daar wel heel positief tegenover', zegt Verroen.

Meer geld nodig

Hoe zit het dan met de natuurorganisaties die wel een vergoeding ontvangen voor afval dat ze uit zee halen?
Verroen: 'De Waddenvereniging bijvoorbeeld doet hartstikke goed werk en haalt veel afval uit zee, maar het is voor het Fishing for Litter-project elk jaar moeilijk om geld op te halen, om het project in stand te houden. Als natuurorganisaties heel makkelijk aan dit soort geld kunnen komen, dan zou het mooi zijn als ze in hun plannen ook meteen de lobby meenemen voor Fishing for Litter. Want voor de bedragen die daar in omgaan zou je tien jaar lang Fishing for Litter kunnen draaien. Met deze aantallen kun je dan zes miljoen kilo afval uit zee halen.'