Organisatie die streed voor gebiedsfonds Meeden stopt: 'De rol van de alliantie is uitgespeeld'

Het Windpark aan de N33
Het Windpark aan de N33 © Jeroen Willems/RTV Noord
Het samenwerkingsverband Dorpen Alliantie Oost Groningen, heft zichzelf op. De afgelopen jaren streed de organisatie voor een gebiedsfonds voor de omwonenden van Windpark N33. Daarvoor tegen de komst van het windpark.
Nu dat gebiedsfonds er komt en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ook nog eens 1,66 miljoen euro in de pot doet, zit het werk er voor het samenwerkingsverband op.
Daarbij roemt voormalig voorzitter Bernard Stikfort de samenwerking tussen gemeenten en dorpen.
‘De hechte samenwerking tussen alle dorpen heeft ervoor gezorgd dat de dorpen onderling – los van de gemeentegrenzen – elkaar opzoeken met raad en daad die zich niet beperkt tot de gevolgen van het windpark, en dat is absolute winst’, aldus Stikfort.

Ministerie wilde eerst geen geld in de pot stoppen

Het ministerie van EZK wilde in eerste instantie geen geld in het gebiedsfonds storten, behalve als de provincie Groningen ook een bijdrage zou doen. Na een gesprek met de gemeente Midden-Groningen, Veendam en Oldambt kwam het ministerie tot inkeer en besloot alsnog geld in de pot te doen zonder bijdrage van de provincie.
Volgens Stikfort kwam dat door de ‘het bestuurlijke gewicht dat de gemeenten in de weegschaal hebben gelegd'. Een werkgroep gaat nu verder met de invulling van het gebiedsfonds.
Windpark N33 met het dorp Meeden op de voorgrond
Windpark N33 met het dorp Meeden op de voorgrond © Martijn Klungel/RTV Noord
Stikfort hoopt dat de provincie in de toekomst alsnog tot inkeer komt. Ze gaan daarover in gesprek met gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) die tijdelijk het dossier van de vertrokken Nienke Homan (GroenLinks) overneemt.
‘Er zijn inmiddels contacten met mevrouw Wulfse. Wij gaan er van uit dat we met haar goede, constructieve afspraken kunnen maken met betrekking tot het gebiedsfonds. Met de provincie is afgesproken dat we nog voor het eind van de winter met elkaar in gesprek gaan’, aldus Stikfort.