Hoofd kinderafdeling UMCG is teleurgesteld maar strijdbaar: nog kans op behoud hartcentrum

Eduard Verhagen, met het UMCG op de achtergrond
Eduard Verhagen, met het UMCG op de achtergrond © UMCG, Jos Schuurman/FPS (bewerking RTV Noord)
Het is een heel teleurstellende brief. Zo vat Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG, zijn reactie samen op het besluit van minister Kuipers om de sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen door te zetten.
Kuipers liet dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer weten achter het besluit van zijn voorganger Hugo de Jonge te staan. Alleen Rotterdam en Utrecht mogen straks nog hartoperaties doen bij kinderen; Groningen en Leiden raken dit type zorg daardoor kwijt. Dit geldt ook voor de complexe operaties bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking

Meer vragen dan antwoorden

De vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport had Kuipers gevraagd om meer uitleg bij dit besluit. De Kamerleden willen met name weten wat sluiting van het kindhartcentrum in het UMCG betekent voor de bereikbaarheid van de zorg in de breedste zin in Noord-Nederland. Eduard Verhagen concludeert nu dat de brief geen enkele duidelijkheid biedt. ‘De vragen die zijn gesteld worden niet beantwoord.’
Het hoofd van de kinderafdeling ziet dat de brief vooral gaat over waarom concentratie van deze operaties nodig is. ‘Maar daar is helemaal geen discussie over en dit wordt ook door ons niet bediscussieerd.’
Waarom wil ook Kuipers het kindhartcentrum van het UMCG sluiten?
Verhagen heeft de indruk dat Kuipers met de brief een rookgordijn optrekt. ‘Het is een verhulling van dat de argumentatie voor de locatiekeuze ontbreekt, maar we laten ons niet misleiden.’

Het woord is aan de Kamer

Hij heeft zijn hoop gevestigd op de Kamerleden. ‘We gaan aan hen duidelijk maken dat hun vragen niet beantwoord zijn. Dan kunnen zij de minister ondervragen.’
Voor Verhagen blijft het onbegrijpelijk dat de minister niet ingaat op de gevolgen voor de zorg in het Noorden, terwijl die volgens het UMCG veel groter zijn dan alleen het verdwijnen van dit type behandelingen. ‘De brede impact van dit besluit voor Noord-Nederland is niet meegewogen. Het lijkt nu alsof je zaken uit Groningen weg kunt trekken zonder argumentatie en dat moet niemand accepteren. Dat is niet de manier om met elkaar om te gaan.’
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer reageert woedend
'Ik heb steeds meer het gevoel dat leden van het kabinet, in het bijzonder D66, een gruwelijke hekel aan Groningers hebben. Eerst die gaswinning ophogen, dan het schandaal van de subsidies en nu dit weer. De moed zakt je in de schoenen, maar we blijven strijdbaar. We moeten ons er niet bij neerleggen.' Nijboer hoopt dat een meerderheid van de Tweede Kamer inziet dat sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen voorkomen moet worden. 'Zij hebben het laatste woord.'

Rol van Kuipers

Dat juist Ernst Kuipers nu het besluit neemt Groningen te sluiten, leidt op sociale media tot verontwaardiging. Onder meer de bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen windt zich er op twitter over op.
Kuipers was voordat hij maandag werd beëdigd tot minister topman van het Erasmus MC in Rotterdam, één van de twee ziekenhuizen dat wel een kindhartcentrum behoudt.

Groningen wel en Utrecht niet

Opvallend is ook dat Kuipers in zijn vorige baan samen met het UMCG en het ziekenhuis in Leiden een plan bedacht om de kindhartzorg van vier naar drie centra terug te brengen; Utrecht zou daarbij buiten de boot vallen. Als minister kiest hij nu voor niet drie maar twee centra, waarbij Utrecht juist uitverkoren is en Leiden en Groningen afvallen.
Verhagen wil niet hard uithalen naar Kuipers. ‘We hadden met hem goede overeenstemming, maar misschien is er een hele goede reden dat voor Utrecht is gekozen. De Kamer zal hem aan de tand voelen en dan zien we of er echte argumenten zijn. Tot die tijd zullen we respectvol afwachten.’
Geloof in een goede afloop voor het UMCG is er nog altijd bij Verhagen. ‘Een klein beetje zorgwekkend is wel dat die enorme bijval die ons protest heeft gekregen wordt genegeerd. Dat is een slecht voorteken en het getuigt niet van empathie en begrip.’