SKSG sluit noodgedwongen groepen voor opvang

Een kinderopvang van SKSG
Een kinderopvang van SKSG © RTV Noord
SKSG sluit vanaf begin februari groepen voor opvang gedurende een dag(deel). Volgens de kinderopvangorganisatie zijn er mede door corona onvoldoende medewerkers beschikbaar om roosters rond te krijgen.
Volgens de Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) is dit besluit in de lange geschiedenis (sinds 1903) van de organisatie nog niet eerder voorgekomen.
'Inmiddels is de nood de komende periode zo hoog, dat we wel moeten. We kunnen namelijk onder geen beding inleveren op de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en daarmee ook niet inleveren op de kwaliteit van onze opvang', staat in een brief gericht aan ouders en verzorgers.

Personeelskrapte

Sinds afgelopen november kunnen ouders vanwege personeelskrapte bij SKSG geen extra dagen meer inkopen buiten het contract. Die maatregel geldt nog steeds. Woordvoerder Meike Emmelkamp liet toen weten dat SKSG niet uitsluit om tot tijdelijke sluitingen van groepen op bepaalde dagdelen over moet gaan. Dat gebeurt nu dus vanaf begin februari.
Ouders en verzorgers worden ongeveer drie weken van tevoren ingelicht over of en wanneer de groep van hun kind(eren) gepland gaat sluiten. De komende weken bereidt SKSG het gepland sluiten van groepen verder voor.

Een keer per tien tot vijftien weken

Volgens SKSG wordt het sluiten van de groepen gerouleerd over alle locaties, 'zodat we de lasten gelijk over alle kinderen en ouders/verzorgers kunnen verdelen.' SKSG verwacht dat ieder kind ongeveer één keer per tien/vijftien weken geen gebruik kan maken van een dag(deel) opvang. De kinderopvangorganisatie is met meer dan honderd locaties de grootste aanbieder in onze provincie.

Compensatie

Ouders worden financieel gecompenseerd, maar dienen dit zelf aan te geven bij de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat het aantal toeslaguren overeenkomt met de afgenomen opvanguren. Meer informatie is te vinden op de website van SKSG.

Kids2b

Kids2b laat in een reactie weten dat zij op dit moment (nog) niet over hoeven te gaan op het sluiten van groepen. 'We hebben het rooster voor februari op dit moment op orde. Maar corona blijft onvoorspelbaar, dus je kunt niets uitsluiten. Ik snap wel dat de nood hoog is, want de kwaliteit van de opvang moet wel gewaarborgd blijven', zegt directeur-bestuurder Lenie van der Werf.