Kinderombudsvrouw: 'Sluiting kinderhartcentra is in strijd met Kinderrechtenverdrag'

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer © RTV Noord
Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief gevraagd het voorgenomen besluit om drie van de vijf kinderhartcentra in het land te sluiten te heroverwegen.
In haar brief vraagt ze met name aandacht voor het UMCG, omdat bij een sluiting van dit kinderhartcentrum de specialistische zorg voor kinderen in het Noorden in het geding komt.
Kinderombudsvrouw: 'Sluiting kinderhartcentra is in strijd met Kinderrechtenverdrag'
Sluiting van het kinderhartcentrum in Groningen is volgens de kinderombudsvrouw dan ook in strijd met het Kinderrechtenverdrag. Volgens Kalverboer zijn in de besluitvorming rond alle kinderhartcentra de belangen van kinderen niet onderzocht en meegewogen. En dit zou volgens het verdrag wel moeten.

'Kinderen zorg afnemen mag niet'

'Je mag zorg ook niet afnemen, als kinderen bepaalde zorg hebben. En dat gebeurt wel, als je het in Groningen weghaalt. Dan moeten ze de zorg ineens 200 kilometer verderop krijgen. En dat mag niet', zegt Kalverboer in een toelichting op Radio Noord.
Ik vind het heel erg dat er alleen technisch is gekeken en dat er niet is gesproken met kinderen
Margrite Kalverboer

Grote impact

Het voorgenomen besluit heeft volgens Kalverboer grote impact op het leven van kinderen, die deze specialistische zorg nodig hebben. 'Dit betekent voor hen een teruggang in de verwezenlijking van het recht op beschikbaarheid van passende zorg', schrijft ze in haar brief aan minister Kuipers.
Kwaliteit onder druk

De kinderhartchirurgie in ons land is nu nog toebedeeld aan vier universitaire medische centra: naast het UMCG zijn dat het UMC in Leiden, het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC in Utrecht. De kwaliteit van deze zeer complexe zorg is weliswaar goed, maar staat onder druk. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat het aantal umc's met kinderhartchirurgie moet worden teruggebracht. Maar daar houdt de eensgezindheid op.

Rotterdam en Utrecht

Groningen, Rotterdam en Leiden dienden vorig jaar een plan in om met zijn drieën de kinderhartchirurgie op zich te nemen. Maar minister Ernst Kuipers vindt, net als zijn voorganger Hugo de Jonge, dat kinderhartchirurgie moet worden overgelaten aan het Erasmus MC en het UMC Utrecht.

Domino-effect en uitholling

Tot schrik van het UMCG, ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking, noordelijke politici en vele anderen. Dat heeft niet alleen te maken met de grotere reisafstand tussen Noord-Nederland en Utrecht of Rotterdam. Het UMCG wijst op een te verwachten domino-effect voor andere afdelingen, met als gevolg een uitholling van de academische medische zorg en wetenschap in het noorden.

'Niemand bestrijdt dat er minder dan vijf centra moeten komen', zegt Kalverboer. 'Maar het is wel in het belang van kinderen dat ze die zorg een beetje in de buurt kunnen krijgen. Ook als het hoogspecialistische zorg is, want de kans is groot dat het niet blijft bij één operatie.'
Wat Kalvervoer betreft, is het dan ook vreemd om zowel Rotterdam als Utrecht open te houden. 'Ik kreeg ook de vraag van iemand over kinderen in Maastricht, die deze zorg ook niet hebben. Dat is helemaal waar, maar die hebben het ook niet gehad. Voor ieder kind is het erg als die zijn vertrouwde arts verliest, maar voor kinderen in Groningen is het net iets erger.'

Gesproken over kinderen, niet met ze

De kinderombudsvrouw heeft contact gehad met jongeren uit de KinderAdviesRaad van het UMCG. 'Zij noemen hele praktische dingen. Zoals dat er toch vrienden konden langskomen nadat ze een moeilijke operatie hadden gehad. Dat is voor kinderen ontzettend essentieel, dat ze vertrouwde personen bij zich hebben. En in de buurt waar ze leven.'
Kinderen zijn over het voorgenomen besluit niet geraadpleegd en Kalverboer roep minister Kuipers op om dat alsnog te doen. 'Ik vind het heel erg dat er alleen technisch is gekeken en dat er niet is gesproken met kinderen bij de centra. Je ziet heel vaak dat er besluiten worden genomen, maar dat helemaal niet wordt gekeken wat hij voor kinderen betekent.'

Ziekenhuis overweegt gang naar de rechter

Stel dat minister Kuipers bij zijn standpunt blijft, wat dan? 'Wij hopen dat deze argumenten ook meegenomen worden in het Kamerdebat. Maar verder kan ik niet zoveel. Een stap naar de rechter kan ik niet zetten, het ziekenhuis wel.' Het UMCG heeft al aangekondigd dat te overwegen, als het besluit niet van tafel gaat.
Dit bericht is aangevuld met meer quotes van Margrite Kalverboer