Groningen Airport Eelde zag passagiersaantallen door corona met 90 procent afnemen

De vertrekhal van Groningen Airport Eelde, met een oproep om afstand te houden
De vertrekhal van Groningen Airport Eelde, met een oproep om afstand te houden © Martijn Folkers/RTV Noord
Groningen Airport Eelde (GAE) heeft in 2020 zo'n 19.000 passagiers vervoerd, een afname van 90 procent ten opzichten van een jaar eerder. Dat is forser dan bij elke andere Nederlandse luchthaven. Dat komt doordat het vliegveld bijna geheel afhankelijk is van vakantievluchten.
Het zal niet verbazen dat de coronacrisis de grootste oorzaak is van de sterke daling van het aantal passagiers. Dat bepaalde vliegverbindingen verdwenen in Eelde hielp ook niet mee. Het verlies is niet verder opgelopen dan de al verwachte 1,3 miljoen euro. Dat blijkt uit de definitieve jaarrekening van de luchthaven. Dat meldt RTV Drenthe.

Tekort kan nog verder oplopen

Naast de tekorten zit er nog een negatief addertje onder het gras van 700.000 euro. Dat heeft te maken met de NOW-steun die de luchthaven in 2020 (vier ton) en in 2021 (drie ton) kreeg. Volgens aandeelhouder provincie Drenthe 'is er nog altijd onduidelijkheid over de interpretatie van de vaststelling van NOW-steun vanwege de coronacrisis in relatie tot de door het vliegveld ontvangen NEDAB-subsidie'.
Het gevaar bestaat dat de Rijksoverheid de NOW-steun terug wil hebben en in dat geval heeft GAE een scheur in de broek van zeven ton, die in 2022 op de begroting en jaarrekening gaat drukken. 'Ondanks de onzekerheid ten aanzien van de coronacrisis is, vanwege onzekerheid over steunmaatregelen in 2022, geen financiële steun begroot vanuit een nieuwe of verlengde NOW-regeling', schrijven de Drentse Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

Veel meer vliegbewegingen door lesvluchten

Het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde is in 2020 wél fors toegenomen. Het opgaan van de Martinair Flight Academy uit Lelystad in de KLM Flight Academy op GAE, opgeteld bij het feit dat er minder in het buitenland werd opgeleid en meer in Eelde, zorgde voor een recordaantal vliegbewegingen. In september 2020 zelfs bijna 5000 in een maand. De opbrengst uit landingsgelden van kleine vliegtuigen namen toe, maar kon bij lange na het wegvallen van passagiersvliegtuigen op Eelde niet compenseren.

Hoe verder?

Met de solvabiliteit - waarmee getoetst wordt of de lopende rekeningen betaald kunnen worden - van de luchthaven zat het eind 2020 nog wel goed. De luchthaven had toen ruim 10,5 miljoen euro op de spaarrekening. Maar 2021 zal opnieuw een flink verliesgevend jaar voor GAE worden, blijkt uit de cijfers van het derde kwartaal. Het is nu wachten op de concept-jaarrekening, om te kijken hoe de luchthaven ervoor staat.
In het coalitieakkoord van de nieuwe regering staat niets over financiering van regionale luchthavens vermeld. Toch heeft directeur Meiltje de Groot vertrouwen dat er geld komt voor Groningen Airport Eelde. 'De luchtvaartnota van het vorige kabinet, die ook is omarmd door dit kabinet, heeft genoeg haakjes om in discussie te gaan met de brede overheid en de regio om die belangrijke maatschappelijke functie te financieren in de komende jaren.'