Provincie: meer onderzoek nodig naar stroomkabel door Waddenzee

Het water rondom Schiermonnikoog
Het water rondom Schiermonnikoog © ANP
Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie moet meer onderzoek laten doen naar de route van de stroomkabel richting de Eemshaven. Dat zegt gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie Groningen namens de noordelijke regio.
Toenmalig demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz kondigde vorige maand een onderzoek naar een alternatieve route aan, om te kijken of er een haalbaar alternatief is voor de omstreden stroomkabel onder Schiermonnikoog. Tegen dat plan is protest ontstaan.
De provincie Groningen vindt nu dat er een breder onderzoek moet komen naar de kabelroute. Zelf heeft ze er een voorkeur voor dat de kabel via de Eemshaven Oost loopt. Maar ook daar zal moeten worden gekeken naar negatieve effecten op de omgeving, vindt Gräper.
Dit komt te laat met de ambities die wij hadden
Fleur Gräper - gedeputeerde D66

Vertraging in de plannen

Door het aangekondigde extra onderzoek ontstaat er wel vertraging en wordt het doel van 2030 niet gehaald.
‘Dit komt wel te laat met de ambities die wij hadden’, geeft Gräper aan. ‘We wilden dat het kabeltracé er uiterlijk 2030 zou liggen, om zo onze ambities voor het vergroenen van de chemische industrie te versnellen. Maar nu het iets langer gaat duren, moeten we ervoor zorgen dat we na 2030 een volledige aansluiting hebben voor meer windparken dan nu in het plan staan ingetekend.’
Komende donderdag staat een overleg gepland met alle betrokken partijen uit de regio. Daarna zal de regio naar verwachting een oproep aan klimaatminister Rob Jetten (D66) doen om het geplande onderzoek te verbreden.